Wielki post

„Wielki Post”

Wielki Post to czterdziestodniowy okres trwający od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. Okres ten przygotowuje nas do celebracji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwsze wzmianki o przygotowywaniu się chrześcijan do Świąt Wielkanocnych pochodzą z II w. Trwało ono jedynie dwa dni, piątek i sobotę poprzedzające Niedzielę Zmartwychwstania i stanowiło postu i żałoby po śmierci Chrystusa. W III w. czas przygotowania rozciągnięto na cały Wielki Tydzień, a od IV w. na 40 dni poprzedzające Wielkanoc. Czterdziestodniowy czas trwania Wielkiego Postu ma swoje uzasadnienie biblijne i symboliczne. Przede wszystkim Kościół chce naśladować Chrystusa, który po swoim chrzcie modlił się i pościł przebywając
na pustyni przez 40 dni.

Od czasów średniowiecznych w liturgii Wielkiego Postu bardzo ważne miejsce zajmuje rozważanie Męki Pańskiej. Życie religijne w Wielkim Poście skupia się wokół trzech głównych tematów: pokuty, chrztu i Męki Pańskiej. Dwa pierwsze tematy przewijają się przez całą liturgię Wielkiego Postu w czytaniach i modlitwach począwszy od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień i zwana jest także Niedzielą Męki Pańskiej. Liturgia Wielkiego Postu jest bardzo bogata. Każdy dzień tego okresu ma własny formularz i czytania biblijne.

Dla ludzi wierzących okres Wielkiego Postu jest czasem postu, gorliwej modlitwy oraz jałmużny. Wielu współczesnych ludzi pojęcie „post” ogranicza jedynie do spożywania pokarmów mięsnych w piątki. Tymczasem jest inaczej. Post to nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
ale również nie uleganie złym pokusom i ćwiczenie silnej woli. Współczesny chrześcijanin powinien w przemyślany sposób korzystać z mediów wybierając z nich jedynie wartościowe treści oraz całkowicie zrezygnować z uczestnictwa w zabawach podczas trwania Wielkiego Postu.

Modlitwa jest nieodłącznym elementem każdego dnia. W okresie Wielkiego Postu wierni powinni często uczestniczyć w liturgii Mszy Świętych, słuchać Słowa Bożego m.in. poprzez uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych, oraz podejmować różne formy pokuty. Charakterystycznymi nabożeństwami dla tego okresu są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, w których rozważa się Mękę Pańską, szczególnie w piątki całego okresu Wielkiego Postu.

Obok postu i modlitwy należy również praktykować jałmużnę nie tylko w formie daru materialnego, ale także poprzez niesienie pomocy potrzebującym. Bardzo często wystarczy powiedzieć komuś życzliwe słowo, dobrą radę, pomóc osobom potrzebującym czy odwiedzić chorego.

Autor artykułu: Piotr Witek