Rada Parafialna

Rada Parafialna jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe całej wspólnoty parafialnej. Kadencja Rady Parafialnej trwa pięć lat. Obecnie skład Rady Parafialnej stanowią następujące osoby:

 1. z uwagi na pełnione funkcje:
  • ks. wikary Piotr Ochoński
  • katechetka Jolanta Buczek
  • przedstawicielka Parafialnego Zespołu Caritas Krystyna Synówka
  • kościelny Stanisław Karciarz
  • kościelny Jan Gołąbek
  • szafarz Kazimierz Sikorski
  • szafarz Krzysztof Szampera
  • szafarz Tomasz Wilk
  • organistka Marta Wawrzynek
  • organistka Anna Mrosek
 2. z wyboru parafian:
  • Adam Holinej
  • Andrzej Warzecha
  • Stanisław Brzóska
  • Genowefa Patacz
  • Teresa Wichary
  • Gabriela Sławik
  • Gabriela Osiej
 3. z wyboru proboszcza:
  • Lucyna Pomianowska
  • Emilia Rogowska
  • Zbigniew Jankowiak