Sakrament Chrztu Świętego

Jest to pierwszy z sakramentów. To on rozpoczyna chrześcijańską drogę życia, gładzi grzech pierworodny i wprowadza do lepszego świata, którym zarządza Bóg. Wyraża ponowne narodziny, jest znakiem miłości Boga do ludzi i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Obrzęd chrztu wiąże się
z nadaniem imienia dziecku oraz wpisie do ksiąg parafialnych. Przy chrzcie są obecni świadkowie wybrani przez rodziców dziecka, którzy powinni być praktykującymi chrześcijanami, posiadającymi sakrament chrztu,bierzmowania i Eucharystii. Chrztu udziela ksiądz, w krytycznych wypadkach każda osoba poprzez polanie główki dziecka i wypowiedzenie niezbędnej formuły: „Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”