Sakrament Namaszczenia Chorych

Jest to sakrament, służący poważnie chorym bądź umierającym; można go przyjmować wielokrotnie, o ile zajdzie taka potrzeba. Chorego namaszcza się olejem chorych na czole i na wewnętrznych częściach dłoni, wyjątkiem są księża, ktrórych namaszcza się na czole i na zewnętrznych częściach dłoni. Sakrament ten ma własną moc odpuszczenia wszystkich grzechów, pod warunkiem chęci uzyskania przebaczenia przez chorego. Namaszczenia udziela kapłan, wypowiadając formułę: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. AMEN.”

Autor artykułu: Jagoda Widziak