Maj miesiącem Marii – Nabożeństwa majowe

Nabożeństwa majowe mają w historii chrześcijaństwa długą tradycję. Specjalne nabożeństwa odprawiane ku czci Matki Bożej swoje początki miały już w V wieku na wschodzie. Na zachodzie kult Maryi w miesiącu maju nastąpił na przełomie XIII i XIV wieku, dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Inicjatorem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita
o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał
do wszystkich włoskich biskupów.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX wieku nabożeństwa te odprawiane były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu Lwowie i Włocławku. Obecnie we wszystkich polskich parafiach można uczestniczyć w nabożeństwach majowych.

Autor artykułu: Piotr Witek