Święto 3 Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Obchodzona w dniu 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego znana jest także pod dwoma innymi nazwami. Pierwsza z nich brzmi „Święto Epifanii”, druga – znacznie bardziej popularna
w języku potocznym to „Święto Trzech Króli”. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest najstarszym świętem chrześcijańskim poświęconym osobie Jezusa Chrystusa – przypomina nam o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji - chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego nawiązuje do opisywanych w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 2, 1-12) Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez tajemniczą gwiazdę przybywają, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus i złożyć Mu dary. Trzej Mędrcy symbolizują całą rodzinę ludzką, w tym również świat pogański, który oddaje hołd Wcielonemu Bogu. Dla podkreślenia uniwersalności zbawczej misji Chrystusa tradycja chrześcijańska od bardzo dawnych czasów wśród jednego z magów umieszcza człowieka czarnoskórego.

Warto zwrócić uwagę, że Św. Mateusz pisze o „magach”, nie o „królach”. Tradycja trzech króli wiąże się z proroctwami Starego Testamentu (np. Psalm 71). Również w związku ze Starym Testamentem powstała tradycja zgodnie z którą Magowie ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło
i mirrę. W VIII w. pojawiają się imiona trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są to jednak imiona w żaden sposób oficjalnie nie potwierdzone.

Od przełomu XV i XVI w na święto Trzech Króli poświęcało się złoto i kadzidło. Święconym złotem dotykano szyi, by uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy i obory z chorymi zwierzętami.

Święcenie kredy wprowadzono w XVIII w. Kredą oznacza się drzwi domów, pisząc na nich litery C+M+B oraz cyfry bieżącego roku. Litery te nawiązują do zdania „Christus Mansionem Benedicat”, co w tłumaczeniu oznacza „Chryste Pobłogosław Temu Mieszkaniu”.

W Polsce przed laty ze Świętem Trzech Króli związany był zwyczaj roznoszenia po domach ciasta przez kolędników. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą, roznosząc przy tym ciasto i śpiewając kolędy. W zamian otrzymywały od gospodyni „szczodraki”, czyli rogale.

W obecnym roku kalendarzowym, po raz pierwszy od 51 lat Święto Trzech Króli zostało ponownie przywrócone przez Parlament RP jako dzień wolny od pracy. W związku z tym wydarzeniem biskupi skierowali do wiernych list pasterski, który odczytany został we wszystkich kościołach
w Polsce 2 stycznia 2011, czyli w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Autor artykułu: Piotr Witek