Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego jest uroczystością obchodzoną w niedzielę, pięćdziesiątego dnia po Wielkanocy. Uroczystość ta to wspomnienie zesłania Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w wieczerniku, zamyka ona okres wielkanocny.

Powstanie uroczystości Zesłania Ducha Świętego związane jest z żydowskim świętem Pięćdziesiątnicy, bo w tym dniu nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Obchód tej uroczystości sięga pierwszej połowy II w. i stopniowo przyjął się w poszczególnych Kościołach. Napomnienia i nakazy synodów sprawiły, że w IV w. święto to było już obchodzone powszechnie. Do wzrostu jego znaczenia przyczyniło się udzielanie w wigilię tego święta chrztu tym, którzy z różnych powodów nie mogli być ochrzczeni w wigilię wielkanocną. W drugiej połowie VI w. pojawiła się oktawa święta, wzorowana na oktawie wielkanocnej, która przyjęła się w całym Kościele.

W Polsce święto Zesłania Ducha Świętego nosi nazwę Zielonych Świątek. Nazwa ta wywodzi się od zdobienia w ten dzień domów
i kościołów zielenią, gałązkami brzozy lub wierzby, ale głównie tatarakiem. Niegdyś święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone było przez dwa dni. Dziś w Polsce dla wielu wiernych poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nadal zachowuje świąteczny charakter. Kościół polski od 1966 r.
w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzi święto Matki Bożej – Matki Kościoła.

Wspominając Zesłanie Ducha Świętego Kościół zanosi w tym dniu błaganie: „O Stworzycielu Duchu przyjdź” (nieszpory) i „Przyjdź, Duchu Święty” (liturgia słowa). Kościół przyzywa Ducha Świętego, gdyż oczekuje od Niego uświęcenia. Woła o dar Ducha Świętego dla wszystkich wierzących. Moc Ducha Świętego pozwoli Kościołowi zrozumieć Ewangelię i głosić światu radosną nowinę o zbawieniu. Moc Ducha Świętego prowadzi uczniów Chrystusa do świętości i odnawia oblicze ziemi.

Autor artykułu: Piotr Witek