Historia

A co było dalej?

Zapraszamy wszystkich parafian do współtworzenia historii naszego kościoła i parafii. Zapraszamy do napisania wspomnień z budowy i życia parafii. Można je bezpośredni przekazać ks. proboszczowi, można również je wysłać na adres e-mail: otmetsady@interia.pl w temacie
e-maila należy napisać oczego doryczy spisany przez państwa fragment historii naszej parafii.


ROK 2015 W NASZEJ PARAFII

Dzisiaj, zanim z nadzieją popatrzę w przyszłość Nowego Roku, czas na małą próbę podsumowania starego. Za dobro Bogu dziękuję, bo On dał siły, zdolności, natchnienie i życzliwych ludzi, za zło chcę przeprosić. Jeśli kogoś obraziłem, zawiodłem… przepraszam.

Za owocną współpracę i gorliwość w minionym roku chcę podziękować najpierw ks. wikaremu Piotrowi Ochońskiemu (do sierpnia br.) i ks. Markowi Sojce. Następne podziękowania należą się mojej mamie Janinie za ofiarną służbę na plebani i troskę o kwiaty, organistkom: p. Marcie Wawrzynek i p. Annie Mrosek. Naszym kościelnym: p. Janowi Gołąbek i p.Stanisławowi Karciarz, pani Alinie za troskę o szaty liturgiczne, szafarzom: p. Kazimierzowi Sikorskiemu, p. Krzysztofowi Szampera, p. Tomaszowi Wilk, p. Grzegorzowi Pawlas i od 6 grudnia br. p. Jarosławowi Duszak, wszystkim sprzątającym kościół na czele z p. Ewą, paniom z kiosku parafialnego: śp. p. Barbarze, p. Genowefie, p. Małgorzacie i p. Danusi. Paniom, które dbają o kwiaty przed kościołem, Radzie Parafialnej i wszystkim tym, którzy przewodniczyli modlitwom... serdeczne Bóg Zapłać!

Osobne – specjalne podziękowania – składam wszystkim, którzy angażują się przez cały rok w organizowanie spotkań w Domu Parafialnym. To m.in.: próby chóru, lekcje gry na gitarze i na skrzypcach, nauka j. niemieckiego (do czerwca), w pracownię malarską, Krąg Biblijny, próby scholi, spotkania Marianek, Klub Seniora, spotkania młodzieżowe i próby Ciemnych Typów oraz p. Czesławie za prowadzenie Biblioteki Parafialnej Podziękowania należą się Państwu Węgierczyk za prowadzenie kroniki parafialnej. Dziękujemy panu: A. Holinej za zdjęcia z uroczystości parafialnych a D. Starościk i P. Witek za prowadzenie strony internetowej i facebooka. Wszystkim zaangażowanym i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg Zapłać!

W księgach parafialnych roku 2015 odnotowano: 33 (28) chrzty, 4 (8) śluby, 14 (24) pogrzebów. 15 (22) naszych młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania, do I Komunii Św. przystąpiło 30 dzieci.

Na początku Wielkiego Postu przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne z ks. Pawłem Dubowikiem – duszpasterzem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. W poniedziałki i wtorki odbywały się zajęcia w pracowni malarskiej, we wtorki – spotkania Kręgu Biblijnego, w środy – spotkania Klubu Seniora, w piątki – próba scholi, Msze szkolne, spotkania Marianek i grupy młodzieżowej. Ponadto w każdy piątek odbywała się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia. W soboty – zbiórka ministrantów i spotkania Ciemnych Typów.

W naszej parafii funkcjonują Róże Różańcowe, Bractwo Adoracyjne, Bractwo Św. Józefa, Krąg Biblijny, Schola, lekcje gry na skrzypcach, pracownia malarska i Parafialny Zespół Caritas, chór Cantamus Deo oraz Biblioteka Parafialna. Przez 9 miesięcy podejmowaliśmy także dzieło duchowej adopcji, co tydzień wydawana jest parafialna gazetka „Zwiastun”.

W poniedziałki modlimy się do Ducha Świętego, we wtorki w intencji młodego pokolenia, w środy do Św. Józefa, w czwartki o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, w piątki czcimy Najświętszy Sakrament a w sobotę – NMP.

Rok 2015 bogaty był także w różne występy, zabawy, pielgrzymki i wycieczki. W styczniu podziwialiśmy jasełka w wykonaniu przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży z Malni oraz 6 stycznia wystąpił w naszym kościele z montażem słowno – muzycznym chór Cantamus Deo, następnie 24 stycznia odbył się bardzo udany Bal Karnawałowy w naszym Domu Parafialnym, w którym wzięło udział 37 par. W czasie ferii zimowych miało miejsce kolejne zimowisko dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu (grupa 40 dzieci i 7 opiekunów). 11 lutego odprawiona została Msza Św. dla chorych z błogosławieństwem Lourdzkim.

W minionym roku przeżywaliśmy uroczystość złożenia ślubów wieczystych naszej parafianki s. Pii Mazur i 25-lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza, zorganizowane zostały nauki przedmałżeńskie, przeżywaliśmy festyn odpustowy w maju i dożynkowy we wrześniu, w czerwcu młodzież uczestniczyła w czuwaniu na Lednicy. Ponadto wyjeżdżaliśmy z dziećmi komunijnymi i Mariankami na Górę Św. Anny, z dorosłymi – na czuwanie do Turzy Śląskiej, do sanktuarium w Gidlach i na Jasną Górę, do Lichenia i do Św. Rity w Głębinowie a także do Wrocławia. 11 listopada w Domu Parafialnym śpiewaliśmy piosenki patriotyczne.

Poza tym wyjeżdżaliśmy do kina Helios w Opolu („Doonby”, „Każdy Jest Kimś”, „Rotmistrz Pilecki”), do Kędzierzyna („Zakazana wiara – o męczennikach hiszpańskich”). Pod koniec adwentu odbyło się w naszej parafii czuwanie dla młodzieży dekanatu krapkowickiego z konferencją ks. Łukasza Kniecia, a w czasie pasterki dla dzieci piękne jasełka zaprezentowała grupa Ciemnych Typów.

W 2015 r. wspomagaliśmy finansowo Seminarium Duchowne w Opolu (12 razy), dzieło Nowego Tysiąclecia w czasie Dnia Papieskiego, prześladowanych chrześcijan w Syrii, Kościoły Wschodnie, poszkodowanych w kataklizmie trzęsienia ziemi w Nepalu, dzieci z Domowego Hospicjum z Opola(31.05 – żonkile), Dziecięce Dzieło Misyjne (22.03 – s. Gabriela z Raciborza), remont katedry opolskiej, misjonarza z Peru – ks. Gerarda Tyrałę (26.04),misjonarkę z Ugandy s. Angelik (ofiara dzieci komunijnych w maju i kolekta 11.10) oraz innych misjonarzy(ofiara z 6.01, Ad Gentes i w październiku), 29.06 – Świętopietrze, 02.02 – klasztory klauzurowe, 15.08 – KUL, 26.12 – Wydział Teologiczny w Opolu, Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, Dom Samotnej Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach. Złożyliśmy też ofiarę na seminarium katolickie we Lwowie (ks. Jan Kuc), wspomogliśmy materialnie bezdomnych w Bielicach, dzieci w Domu Dziecka w Głogówku oraz przygotowywaliśmy paczki żywnościowe dla potrzebujących na terenie naszej parafii. Akcją charytatywną w adwencie była szklana skarbonka dobroci i pomoc niepełnosprawnej Martynce. Poza tym godny odnotowania jest coroczny, przeprowadzany przez Radę Parafialną kiermasz wielkanocny i akcja młodzieży „Bilet Dla Brata” (pomoc młodzieży ze Wschodu), rozprowadzanie ciasta i kremówek.

Z dokonań materialnych na rzecz parafii warto odnotować w 2015 r. następujące: remont i malowanie wieży kościelnej wewnątrz i z zewnątrz, 4 kamery zewnętrzne wokół kościoła (monitoring)i 1 kamera na chórze z podglądem internetowym, małe „poduszeczki” do ławek, nowy Boży Grób, ponad 100 róż przed kościołem i 20 modułów fotowoltaicznych (jeszcze spłacamy).

Jeśli pominąłem kogoś lub coś istotnego proszę wybaczyć!

Wdzięczny Bogu i ludziom
ks. Krzysztof Wojnarowski, proboszcz

To roczne sprawozdanie przypomina nam, że podobny rozrachunek czeka nas kiedyś na Sądzie Bożym.

PLANY NA ROK 2016

 • 01.01 występ chóru z parafii Wniebowzięcia NMP na Mszy Św. o godz. 16:00
 • 06.01 o godz. 10:30 Jasełka w wykonaniu dzieci z Malni, o 17:00 nabożeństwo z udziałem chóru Cantamus Deo
 • 07.01 występ chóru Cantamus Deo w Siemianowicach Śląskich
 • 10.01 o godz. 17:00 koncert kolęd i pastorałek p. Jacka Kieroka z zespołem (z TVS)
 • 15.01 o godz. 17:00 jasełka w wykonaniu uczniów z ZSS nr 1
 • 17.01 o godz. 15:00 jasełka dla Babć i Dziadków w wykonaniu przedszkolaków z PP nr 8
 • 10-14.02 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (ks. dr Krystian Piechaczek z Gliwic)
 • 01.05 I Komunia Św.
 • 08.05 Rocznica I Kom.
 • 15.05 odpust parafialny i festyn
 • 26.05 Boże Ciało
 • 20-25.07 ŚDM w parafii
 • 11.09 dożynki parafialne

W roku 2016 planujemy dokończyć spłatę modułów fotowoltaicznych, wymalować kościół z zewnątrz, zorganizować z młodzieżą godne przyjęcie gości na ŚDM i skupić się bardziej na duszpasterstwie młodych małżeństw i rodzin...

W czerwcu, lipcu i sierpniu ostatnia Msza Św. niedzielna będzie sprawowana o godz. 20:00


Festyn Dożynkowy 24.05.2015

W minioną niedzielę – 13.09.2015 w naszej parafii przypadły dożynki. Dla działkowców była to okazja do podziękowania Bogu za tegoroczne plony. W tym dniu również podziękowaliśmy Panu Bogu za 34 lata pracy pedagogicznej pani Teresie Wichary – odchodzącej na emeryturę pani dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 1. O godz. 9:00 odprawiona została uroczysta msza św. w tych dwóch intencjach. Tego dnia kazania głosił ks. Jan Kuc – ekonom z Seminarium Duchownego we Lwowie, za co jesteśmy Mu wdzięczni i składamy ks. Janowi serdeczne Bóg Zapłać.

O godzinie 14:00 rozpoczęliśmy wspólne świętowanie na festynie dożynkowym, który tradycyjnie jak co roku odbył się na placu pomiędzy kościołem a domem parafialnym. Po wspólnej modlitwie nadszedł czas na występy artystyczne. Na wstępie dzieci z Malni przedstawiły „Czerwonego Kapturka”. Następnie nadszedł czas na koncert zespołu śpiewaczego „Rudki” z miejscowości o tej samej nazwie (Rudki położone są w gminie Przyłęk w woj. Mazowieckim). Panie śpiewające tradycyjne ludowe piosenki z Mazowsza miały bardzo dużo energii w sobie, szybko zachęciły do wspólnego śpiewania i tańca wielu naszych parafiach w tym także naszych duszpasterzy ☺ Śląski humor i piosenkę przygotował w specjalnym programie artystycznym Tadeusz Zechlikiewicz z Siemianowic Śląskich – prawdziwy „człowiek orkiestra” w dosłownym znaczeniu ☺ Pan Tadeusz jednocześnie wystąpił w roli konferansjera, humorysty i wokalisty, jednocześnie grając na instrumentach klawiszowych.

Jak już się przyjęło w tradycji naszych festynów parafialnych, tym razem również nie mogło zabraknąć doskonale znanych i lubianych piosenek biesiadnych w interpretacji naszego parafialnego chóru „Cantamus Deo” prowadzonego przez p. Martę Wawrzynek. Nasi parafianie bardzo chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania wraz z chórzystami.

Nasze wspólne świętowanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem Mikron, która trwała do późnych godzin wieczornych. Na przybyłych gości czekały liczne smakołyki: pieczony prosiak, kiełbasa i kaszanka z grilla, tradycyjne góralskie oscypki, chleb ze smalcem, ciasto upieczone przez gospodynie z naszej parafii a także ciepłe i zimne napoje. Warto również wspomnieć, że już niemal tradycją stała się przepiękna pogoda w dniu naszych parafialnych festynów. Wspólne modlitwy po raz kolejny zostały wysłuchane i Pan Bóg obdarzył nas piękną i słoneczną aurą przez cały dzień ☺

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z mszy dożynkowej i festynu.


Festyn Odpustowy 24.05.2015

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, to wyjątkowy dzień dla naszej parafii. Wtedy to obchodzimy odpust parafialny. W niedzielę, 24.05.2015 wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta msza św. o godzinie 11:00. Liturgię sprawowali: ks. proboszcz Krzysztof Wojnarowski, ks. wikariusz Piotr Ochoński oraz nasz były wikariusz ks. Krzysztof Drzewiecki. O oprawę muzyczną mszy św. zadbał działający przy parafii chór „Cantamus Deo” prowadzony przez panią organistkę Martę Wawrzynek.

Dalsza część świętowania przypadła na niedzielne popołudnie. O godz. 14:30 na placu między kościołem a domem parafialnym wierni wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie majowym odprawianym przez ks. wikariusza Piotra Ochońskiego z udziałem zespołu Doroty i Zygfryda Jasik oraz młodzieży. Nabożeństwo było sprawowane w intencji niedawno zmarłego śp. ks. proboszcza Edgara Locha z parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Następnie przyszedł czas na występy artystyczne. Dla parafian i gości wystąpiły dwie grupy taneczne z tańcem hip-hop z Gogolina, Klub Wokalisty z Krapkowickiego Domu Kultury wraz z opiekunką p. Żanetą Plotnik, zespół bębniarzy, orkiestra dęta z Cementowni Górażdże, chór „Cantamus Deo” z opiekunką p. Martą Wawrzynek, Jacek Kierok z żoną Jolantą a także zespół Mikron, który prowadził zabawę taneczną do późnych godzin wieczornych.

Jak co roku, pogoda oraz frekwencja dopisały. Nasze festyny od zawsze przyciągają dużą liczbę parafian, ale i gości spoza parafii. Na przybyłych gości oprócz występów artystycznych czekało wiele innych atrakcji, m.in. ciesząca się dużym zainteresowaniem loteria fantowa z bardzo cennymi nagrodami. Była także możliwość poczęstunku pysznym ciastem, kiełbasą oraz kaszanką z grilla, oryginalnymi góralskimi oscypkami a także ciepłymi i zimnymi napojami. Kolejna okazja do wspólnego świętowania będzie już za rok ☺

>> Galeria zdjęć <<


Remont wieży kościelnej oraz montaż zegara

Jak już większość z Was zdążyła zauważyć, wieża naszego kościoła w ostatnim czasie przeszła pewne zmiany. Została odnowiona i odmalowana, a także wzbogaciła się o pewien dodatkowy element – widoczny z daleka zegar. W minioną sobotę, dzień przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, a więc naszym parafialnym świętem, montażu dokonali elektrycy z firmy p. Jarosława Sojki z Gogolina, za co składamy im serdeczne „Bóg Zapłać”. Producentem zegara jest firma „Rduch” specjalizująca się w produkcji wielu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla kościołów. Jak zapewnia producent, tarcza naszego zegara zbudowana jest z zastosowaniem najtrwalszych materiałów jak: stopy aluminium, stal nierdzewna, miedź, poliwęglany, szkło czy wysokogatunkowe tworzywa sztuczne.

Elementy przekładni zegarowej wykonane są ze stali kwasoodpornej i wysokogatunkowych tworzyw sztucznych co wyklucza rdzewienie i negatywny wpływ warunków atmosferycznych.

Silnik zasilany z sieci elektrycznej 230V napędza wskazówki zegara. Po wyłączeniu zasilanie zatrzymuje się. Po włączeniu zasilania samoczynnie koryguje się do właściwego czasu. Stosowane przez nas komputery sterujące zarządzają pracą zegara z idealną wręcz dokładnością – 1 sekunda na 100 lat ☺

>> Galeria zdjęć <<


Festyn dożynkowy. 15-lecie Parafii

W niedzielę 14 września 2014 r. nasza parafia miała kolejną okazję do świętowania. W zasadzie to były to aż trzy okazje: pierwsza z nich to uroczystość 15-lecia naszej parafii, druga z nich to tegoroczne dożynki, a trzecia – 10-lecie pracy kapłańskiej w naszej parafii ks. Proboszcza Krzysztofa Wojnarowskiego.

O godzinie 9:00 została odprawiona uroczysta Msza Św. podczas której ogrodnicy i działkowcy wspólnie dziękowali Panu Bogu za tegoroczne plony. O godzinie 14:00 na placu pomiędzy kościołem a domem parafialnym rozpoczęliśmy festyn parafialny. Nim rozpoczęliśmy wspólne biesiadowanie, najpierw był czas na chwilę modlitwy. W podziękowaniu za tegoroczne plony oraz jubileusz 15-lecia naszej parafii odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne, które było koncelebrowane zarówno przez księży obecnie jak i dawniej pracujących na terenie naszej parafii. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. ks. Dziekan Krzysztof Korgel oraz byli wikariusze naszej parafii: ks. Krzysztof Wójtowicz, ks. Krzysztof Drzewiecki a także ks. Rezydent Kazimierz Balak.

Po wspólnej modlitwie nadszedł czas na występy artystyczne i wspólną zabawę. Pierwszymi wykonawcami podczas wczorajszego festynu była przepięknie śpiewająca schola „Radość z Makowic” oraz mażoretki z Gogolina, które zaprezentowały kilka bardzo dobrze przygotowanych układów tanecznych. Około godziny 17:00 na scenie pojawił się humorysta Tolek Glensk z Tarnowa Opolskiego. Nie brakowało ciekawych historii z życia wziętych ☺, śląskiego humoru oraz piosenek. Warto wspomnieć, że pan Tolek to prawdziwy człowiek – orkiestra. Podczas występu grał na kilku instrumentach, a w swoim życiu ma także duże doświadczenie jako organista i nauczyciel muzyki. Po prawie dwugodzinnym występie kabaretowym nadeszła pora wspólnego śpiewania znanych, lubianych i towarzyszących nam już od kilku pokoleń piosenek biesiadnych. Przy dużym wsparciu naszego byłego wikariusza ks. Krzysztofa Drzewieckiego, pani organistki Marty Wawrzynek i parafialnego chóru „Cantamus Deo” nasi parafianie i goście ze śpiewaniem poradzili sobie bardzo dobrze ☺ Zgodnie z naszą tradycją, festyn zakończył się jak zawsze udaną zabawą taneczną, podczas której przygrywał nam zespół Mikron. Duża ilość tańczących par i sporo ludzi chętnie włączających się we wspólny śpiew razem z zespołem świadczą tylko o tym, że zabawa taneczna bardzo się udała i gdyby nie cisza nocna oraz konieczność rannego wstawania pewnie wspólne tańce i śpiewy by trwały do samego rana ☺ Pomimo kilku niegroźnych błyskawic na niebie, pogoda jednak nie spłatała nam figla i jak co roku – podczas festynu parafialnego nie spadła ani jedna kropla deszczu. Coś w tym jednak musi być, że zawsze udaje nam się wymodlić i wyprosić u Pana Boga dobrą pogodę w dniu naszego parafialnego święta ☺.

Z ciekawostek, warto również wspomnieć, że w roli konferansjera prowadzącego festyn doskonale sprawdził się nasz ks. Wikariusz Piotr Ochoński ☺ Ciekawie przygotowane zapowiedzi i nie zanikający uśmiech na twarzy księdza świadczą o tym, że nadaje się on do tej roli i mamy nadzieję, że na kolejnych festynach parafialnych ks. Piotr również zechce wykorzystać swój sceniczny talent ☺.

Podczas trwania imprezy można było nabyć kawę, herbatę, ciasto a także pieczonego prosiaka, kaszankę i kiełbasę z grilla. Na przybyłe dzieci czekał również stragan z różnymi zabawkami i gadżetami. W niedługim czasie zamieścimy listę sponsorów oraz galerię zdjęć z festynu.


Wizyta Biskupa z Konga

W niedzielę papieską, 13 października gościliśmy w naszej parafii doświadczonego kaznodzieję i rekolekcjonistęi rekolekcjonistę o. dra Kazimierza Leń – jezuitę ze Starej Wsi na podkarpaciu. Ojciec Kazimierz na każdej Mszy świętej głosił inne kazanie ubogacające przeżycie tego dnia i pogłębiające naszą wiarę.

W środę 16 października br.,w uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej i 35-tą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża przeżylismy w naszej parafii niezwykłą uroczystość pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Jose Moko Ekanga z Republiki Kongo w Afryce. Czarnoskóry biskup sprawując Eucharystię w intencji parafian w języku francusko-łacińsko-polskim uświadomił nam powszechność Kościoła i jednocześnie w swoim kazaniu ukazał piękno i żywotność Chrystusowej owczarni („dobze”). Wszyscy uczestnicy wieczornej liturgii byli pod wielkim wrażeniem Jego radosnego usposobienia i zachwyceni Jego polskimi „akcentami”. Mszę Świętą sprawowali także: ks. Marek Kalinowski –Werbista pracujący obecnie we Francji, ks. Krystian Worbs – proboszcz i dyrektor zespołu pałacowego w Pławniowicach, ks. Kazimierz Balak – proboszcz z Górażdźa, ks. Krzysztof Korgel – dziekan dekanatu krapkowickiego oraz ks. prob. Krzysztof Wojnarowski.

 

Liturgia mszalna została ubogacona śpiewem chóru parafialnego „Cantamus Deo„ i grą na organach ks. wikarego Krzysztofa Drzewieckiego i pani Anny Mrosek. W uroczystej liturgi uczestniczyły także poczty sztandarowe marianek i róż różancowych oraz liczne grono ministrantów i lektorów. Dla podkreślenia tej szczególnej uroczystości wszyscy wierni uczcili także relikwie bł. Jana Pawła II oraz wysłuchali koncertu pieśni maryjnych i o Papieżu Rodaku w wykonaniu zespołu AVE z Pławniowic.

Autor artykułu: ks. Krzysztof Wojnarowski, proboszcz

PODSUMOWANIE DOŻYNEK PARAFIALNYCH 2013

W niedzielę, 22 września 2013 r. w naszej parafii odbyły się tegoroczne dożynki. O godzinie 12:00 odprawiona została uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Wojnarowski. Działkowcy z terenu naszej parafii podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po Mszy Św., od godziny 13:00 na placu przed Domem Parafialnym św. Józefa rozpoczął się festyn dożynkowy. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, takich jak: liczne występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci a także możliwość wspólnego pośpiewania doskonale znanych wszystkim piosenek biesiadnych. Znajomością tego repertuaru i pięknym śpiewem wykazał się także ks. wikariusz ☺. Wspólne świętowanie zakończyła zabawa przy muzyce wykonywanej przez zespół Doroty i Zygfryda Jasik z Brożca.

Nie brakowało również stoisk gastronomicznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się pieczony prosiak, kiełbasa i kaszanka z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem a także przepyszne ciasta przygotowywane przez gospodynie z naszej parafii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Autor artykułu: Piotr Witek

Podsumowanie festynu odpustowego

W niedzielę 19 maja w uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasza parafia przeżywała swój odpust. Kazania głosił ks. dr Krzysztof Pagór, nowy proboszcz z Kątów Opolskich a liturgię ubogacił pięknym śpiewem parafialny zespół „Canteamus Deo”.

Popołudniowy festyn, przy pięknie święcącym słońcu i orzeźwiającym wiaterku, rozpoczął się od nabożeństwa majowego pod gołym niebem o godz. 14:30. Następnie, z zabawną inscenizacją „Smerfów” wystąpiła parafialna grupa dziecięco-młodzieżowa CIEMNE TYPY, usłyszeliśmy dzieci grające na skrzypcach, saksofonie, wiolonczeli i pianinie, a pani Violetta Grzejszczak przeprowadziła gry zręcznościowe na trawie dla sporej grupy dzieci i młodzieży ze słodkimi nagrodami. Wspaniale ubogaciła festyn 35 - osobowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina, zespół wokalny ZORA z Katowic śpiewający po ukraińsku, serbsku, słowacku i litewsku oraz skecze i zabawy pani Renaty Kuczyńskiej wraz z zespołem SUSKIE SKOWRONKI z Suchej. Przesympatycznie zaprezentowały się dzieci z zespołu pani Doroty Galowy-Olchawa. Odbyła się także licytacja 3 obrazów olejnych autorstwa pani Lucyny Pomianowskiej. Rozbawieni i roztańczeni, przy grającym i śpiewającym zespole MIKRON, uczestnicy festynu miło spędzili czas losując także główne nagrody: rejs dla 4 osób po Odrze, weekend dla 2 osób z 50% rabatem w Kazimierzu nad Wisłą, fotel pod komputer, wiklinowy bujak i stolik z fotelikami.

Dzięki Bożemu błogosławieństwu, wielu szlachetnym darczyńcom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie festynu przeżyliśmy piękne chwile i jednocześnie zrobiliśmy kolejny krok ku integracji naszej młodej parafii na Sadach.

Wdzięczny Bogu i ludziom

Ks. Krzysztof Wojnarowski, proboszcz

SPONSORZY FESTYNU ODPUSTOWEGO A.D. 2013

 • Burmistrz Krapkowic A. Kasiura
 • Burmistrz Gogolina J. Wojtala
 • Zakład Pogrzebowy MATUSZEK
 • Prezes Banku Spółdzielczego T. Pandel
 • Sklep Mięsny PETERS (M.Grosz, E. Nowak)
 • Prezes CEMBUDU (B. Malinowski)
 • SOLIDARNOŚĆ „Górażdże” (T.Ryśnik)
 • Tygodnik Krapkowicki (J.Bassek)
 • Hurtownia Materiałów Budowlanych MICHNA
 • Cukiernia MAGOSZ
 • Cukiernia ZIMMERMANN
 • Piekarnia Rogów Opolski (K.Stempin)
 • Piekarnia w Rzepcach (K.Stosiek)
 • Centrum Meblowe Black Red White (ul. Staszica)
 • Sklep spożywczy p. Holinej
 • Sklep spożywczy p. Bużowicz
 • Sklep spożywczy p. Bielewicz
 • Lucyna Pomianowska
 • Andrzej Warzecha
 • Apteka „W środku miasta”(p. Wojtala)
 • Gabinet Weterynaryjny (p. Fijałkowski)
 • Sklep wielobranżowy p. Szoja
 • Ogrodnictwo p. R. Przybyła w Malni
 • Ogrodnictwo p. P. Konieczko w Gogolinie
 • Ogrodnictwo p. Weinert w Dobrej
 • Pani Joanna Zelent
 • ADORNO (p. Niwińscy)
 • Jubiler (J. Kostyra)
 • Księgarnia MAKAMA
 • Pani Niedziela (sklep z firankami)
 • OMMER POLSKA
 • Ewa i Grzegorz Nagaba
 • janusz Pawlisz (STEEL)
 • Przemysław Szpitalak (ROBERTO)
 • Firma GRASANT (Alicja i Janusz Fałek)
 • Dorota Dzięgielewska (FUH)
 • p. Węgierczyk
 • panie, które upiekły ciasto

BÓG ZAPŁAĆ!!!

Autor artykułu: ks. Krzysztof Wojnarowski, proboszcz

ZIMOWISKO 2013

W dniach 04-08.02.2013 r. grupa 40 dzieci i 7 opiekunów uczestniczyła w zimowisku parafialnym u ks. Salezjanów w Krakowie nad Wisłą. W programie m.in.: stara synagoga i bazylika Bożego Ciała na Kazimierzu, kościół oo. Paulinów i krypta zasłużonych na Skałce (brat Grzegorz), centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, teatr Groteska i sztuka „Aksamitny Królik”, sukiennice, Muzeum Czartoryskich. Galeria Krakowska, spotkanie z misjonarzem z Brazylii - ks. Adamem, Dolina Kościeliska i schronisko na hali Ornak w Tatrach, skocznia i Krupówki, Wawel, dzwon Zygmunta, i groby królewskie, okno papieskie i spotkanie z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, witraż Stanisława Wyspiańskiego „Stań się” w kościele oo. Franciszkanów, grób Św. Jacka w kościele oo. Dominikanów, podziemia pod rynkie, Park Wodny, dom Karola Wojtyły z czasów II wojny światowej, Wadowice, Inwałd.

„Nieuczesane” wspomnienia z zimowiska w Krakowie grupy Tamtamitutu:

Ferie w szkole, śnieg już prószy
Więc na Kraków czas wyruszyć.
Chcemy poznać jak najwięcej
Z łóżek wstajemy czym prędzej !
W synagodze na początek
Judaizmu był tam kąsek
Cała grupa się dziwiła
Jak się Liwia wystroiła
(i była najpiękniejsza)
Kościół, krypta, zaliczenie
To dobre na uspokojenie
Aksamitny królik marzenie miał (my też je mamy)
Więc dzwonu Zygmunta dotykamy
Szczyty możliwości naszych zdobywamy
W piękne Tatry wyruszamy
Na Wawel, do smoka, do Kraka
W podziemia pod rynek
Wyprawa nie byle jaka
Ksiądz przewodnik wie co trzeba
Żeby bliżej było nieba
Kardynał był dla nas ogromną niespodzianką
Nie uwierzą nam gdy opowiemy koleżankom
Pogodne wieczory miło spędzamy
Z ukochanymi dziewczętami chętnie śpiewamy
W aqua parku fajnie jest
Się wykąpać i umyć !
Opiekunowie w jacuzzi leżeli
A myśmy zjeżdżalnie woleli !
Ania i luźna zielona koszulka
Nie mogła w jacuzzi pomoczyć brzuszka
Pani Gosia kocha nas
I z nią miło spędzamy czas
Monika krzyczy, ale wiecie
Warto jest mieć ją w komplecie !
Po śladach Jana Pawła, papieża naszego
Warto podążać – jak my kolego !
 
Dziękujemy za zabawę
Już czekamy na kolejną wyprawę !


Zabawa Karnawałowa 2012 dla dla dzieci i młodzieży z Naszej Parafii

W sobotę, 18 lutego 2012 r. na dużej sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych. Jak co roku zabawa wyglądała wyśmienicie, w tym roku jednak po raz pierwszy wzbogacona była o kolejne niespodzianki. Obok różnorodnej muzyki do tańca, dużej ilości napojów i jedzenia na uczestników imprezy czekały liczne gry i zabawy. W ostatnią sobotę karnawału, 18 lutego 2012 r. na dużej sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych. Jak co roku zabawa wyglądała wyśmienicie, w tym roku jednak po raz pierwszy wzbogacona była o kolejne niespodzianki. Obok różnorodnej muzyki do tańca, dużej ilości napojów i jedzenia na uczestników imprezy czekały liczne gry i zabawy.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Taniec Belgijski, taniec wokół krzesełek, zabawa w owoce i warzywa a także niespodzianki. Jedną z nich był konkurs wokalny, do którego zgłosiła się duża liczba ochotników chętnych do śpiewania swoich ulubionych piosenek. Wszyscy młodzi wokaliści wykazali się dużą odwagą i umiejętnościami. Inną niespodzianką był wręcz modelowy pokaz tańca do piosenki Michela Teló „Ai Se Eu Te Pego”. Parkiet wypełnił się po brzegi chętnymi do tańca osobami, a układ choreograficzny zaprezentowało kilka odważnych dziewcząt, porywając za sobą resztę uczestników. Spontanicznym punktem zabawy było odśpiewanie „Sto Lat” oraz złożenie życzeń ks. wikaremu Krzysztofowi Drzewieckiemu, który dwa dni wcześniej obchodził swoje urodziny. Osoby chętne do zabawy mogły uczestniczyć w bardzo interesującej podróży muzycznej przez różne dekady muzyki i gatunki muzyczne jakie zostały zaprezentowane. Nie zabrakło sprawdzonych przebojów lat 80-tych i 90-tych, nowości z list przebojów a także nieco mocniejszych brzmień rockowych oraz klubowych.

Wśród młodych parafian dużym zainteresowaniem cieszą się piosenki takich wykonawców jak: Modern TalkingDJ BoboCascada,Katy PerryMichel TelóEwa FarnaDodaLinkin ParkMetallica i wielu innych. Ostatnia niespodzianka przewidziana była na sam koniec imprezy.
Ze specjalną dedykacją od didżeja prowadzącego zabawę w całości wybrzmiał utwór „Nothing Else Matters” w wykonaniu Metallici z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Co ciekawe, taki finał zabawy spodobał się wielu młodym parafianom co zostało odebrane bardzo pozytywnie przez organizatorów.

Po raz kolejny dzieci i młodzież z naszej parafii pokazały, że potrafią bardzo dobrze i kulturalnie się bawić w dużym gronie korzystając
z możliwości jaką co roku daje ks. proboszcz Krzysztof Wojnarowski wraz z wszystkimi pozostałymi organizatorami zabaw karnawałowych oraz andrzejkowych. Kolejne zabawy na pewno jeszcze przed nami, wyrażamy nadzieję, że będą przynajmniej tak samo udane jak dotychczasowe.

Autor artykułu: Piotr Witek

Lenohody, Brambory i Bile Misicki na zimowisku!!!

Zawarte w tytule nazwy to nie wytwór wyobraźni piszącego sprawozdanie, bynajmniej, nie wzięły się znikąd i mają swoje uzasadnienie. Pod tymi nazwami kryją się 3 grupy uczestników kolejnego już zimowiska, zorganizowanego przez proboszcza parafii Ducha Św., ks. Krzysztofa Wojnarowskiego. Lenohody (Leniwce), Brambory (Ziemniaki i Bile Misicki (Białe Myszki) wspaniale odnalazły się na terenie Czech, a nazwy grup to nie jedyne, pochodzące z języka czeskiego, wyrazy, które udało się poznać i zapamiętać uczestnikom wycieczki. Ale zacznijmy od początku…

Piątek, 13 stycznia nie był dla nas dniem pechowym. Tego dnia, zaraz po zakończeniu obowiązków szkolnych, wyjechaliśmy wraz z księdzem proboszczem i czterema opiekunami (Katarzyna Kauf, Ania Brzózka, Ania Sławik, Liwia Parnawska) do Czech. Wyjazd na zimowisko poprzedziła
Msza Św. w naszym kościele parafialnym, podczas której wspólnie modliliśmy się o bezpieczny, zdrowy i wartościowy pobyt.

Naszą bazą wypadową była mała wioska Dub nad Morawą, nieopodal znanego miasta Olomouc (Ołomuniec). Zatrzymaliśmy się w gościnie
w parafii u pochodzącego z Polski ks. proboszcza Jana Kornka. Kościół w Dub od razu przykuł naszą uwagę, nie tylko za sprawą ogromnych rozmiarów; jego położenie jest niecodzienne – na skraju wioski, okalają go rozległe pola – nade wszystko jednak zachwyca swoim pięknem każdego, kto przekroczy jego mury. Mieszkaliśmy w wielkim domu parafialnym, znajdującym się w ścisłym sąsiedztwie z kościołem, w którym panowała życzliwa i domowa atmosfera, a jego gospodarz, ksiądz Jan, ku naszemu zaskoczeniu, pasjonował się myślistwem. Na plebanii znajduje się tzw. sala myślistwa, 
a w niej – trofea łowieckie księdza Jana, które wśród zwiedzających budzą niemały podziw, ale także powodują lekki dreszczyk emocji.

Podczas pobytu w Czechach udało nam się zwiedzić piękne miasto Olomouc i wspaniałą Bazylikę św. Cyryla i św. Metodego w Velehradzie, która obecnie poddana jest renowacji. Niewątpliwie jednak główną atrakcją zimowiska była wizyta w Pradze. Naszych podopiecznych najbardziej zafascynowała chyba jazda metrem pod czeską stolicą. Niemniejszym jednak przeżyciem był z pewnością także rejs statkiem po Wełtawie, podczas którego marynarz – przewodnik snuł opowieści o rozciągającej się wokół panoramie miasta, nie brakowało także ciekawostek, bo jak inaczej nazwać fakty, iż Most Karola zbudowany jest z jajek, w Praskiej Wenecji znajdują się najdroższe posiadłości w Czechach, a malowniczość stolicy pozwala odtworzyć w niej topografię niemal każdego miasta świata, co jest obficie wykorzystywane w sztuce kinematografii! A to tylko nieliczne informacje,
które wzbudziły nasze zainteresowanie tym niezwykłym miastem. Udało nam się przejść słynny most Karola, na którym znajduje się wśród wielu innych, pomnik św. Jana Nepomucena, przeszliśmy także przez słynne Hradczany, podziwialiśmy ratusz przy rynku miasta, na którym co godzinę grany jest hejnał, a także mieliśmy okazję zobaczyć wystawę rozmaitych szopek Bożonarodzeniowych.

Wyjątkowym przeżyciem stał się dla nas udział w czesko-polskiej Mszy Św., którą odprawiali wspólnie ks. Jan i ks. Krzysztof. Obok czeskich ministrantów, służyli do Mszy Św. także nasi ministranci z Krapkowic-Otmętu, Ewangelia odczytana została w dwóch językach, a kluczowe słowa kazania ks. Krzysztofa były przetłumaczone na język czeski przez ks. Jana. Za sprawą tej dwujęzycznej Mszy Św. wytworzyła się na chwilę między obecnymi w kościele jedność i poczucie wspólnoty. Takie przeżycia z pewnością sprzyjają postawie tolerancji i przyjaźni wobec mieszkańców innych krajów.

Podczas pobytu za granicą mieliśmy także okazję do przełamywania barier językowych; próby porozumiewania się choćby z paniami kucharkami, zwykle kończyły się sukcesem, ponieważ otrzymywaliśmy dokładkę obiadu, dodatkową herbatę czy sok, oraz przedmioty pomagające utrzymać czystość, o które prosiliśmy. Szanse do wykorzystania w praktyce nowopoznanych słów nadarzały się ciągle – choćby w sklepie z pamiątkami, czy podczas konkursu słówek czeskich.

Pełnym radosnych przeżyć była dla nas już pierwszego dnia pobytu wizyta w ZOO. I to nie tylko za sprawą możliwości obserwowania różnorodnych gatunków zwierząt, jak również wypatrywania ich w swoich zagrodach, klatkach, akwariach czy terrariach, ale chyba przede wszystkim za sprawą konkursu na zgromadzenie jak największej ilości czeskich nazw zwierząt. Stąd również, jak się słusznie domyślacie, pochodzą nazwy grup uczestników: Lenohody i Bile Misicki (no może oprócz Bramborów, choć niewątpliwie ten termin znalazł się w niejednym jadłospisie, także w tym w ZOO). W ten sposób zapoczątkowana została rywalizacja między grupami Lenohodów, Bramborów i Bilich Misicek, która trwała aż po ostatni dzień pobytu
w Czechach. Drużyny konkurowały między sobą w konkursach sportowych, muzycznych, w skeczach, kalamburach itp. Dzielnie i z energią walczyły
o słodkie zwycięstwo, i tym sposobem Lenohody i Bile Misicki osiągnęły 1 miejsce ex aequo, natomiast Brambory zdobyły miejsce 2, jednak dla wszystkich liczyła się przede wszystkim dobra zabawa.

Zimowy wypad do Czech chyba wszyscy zaliczymy do udanych. Mam nadzieję, że moc wrażeń wypełni po brzegi nie tylko puste po koronach portfele, ale także pozwoli uzupełnić potrzebny zapas energii na kolejny semestr nauki. Nim jednak skończą się ferie, większość z nas będzie jeszcze
z pewnością rozpamiętywać smak czeskich knedlików oraz czekolady studenckiej nucąc pod nosem „cziruriruriru” - hit zimowiska. Na koniec pragniemy jeszcze raz podziękować ks. proboszczowi za zorganizowanie tak wspaniałych ferii, a na kolejny wspólny wyjazd już zaczynamy czekać z zapartym tchem.

Autor artykułu: Katarzyna Kauf

Zabawa Andrzejkowa dla dla dzieci i młodzieży z Naszej Parafii

Ostatnia sobota przed rozpoczęciem okresu Adwentu to czas, w którym od wielu już lat organizowane są przeróżne zabawy andrzejkowe. Również dzieci i młodzież należące do grup parafialnych miały okazję pobawić się w minioną sobotę na dużej Sali Domu Parafialnego. Trwająca cztery godziny zabawa andrzejkowa bogata była w wiele atrakcji. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych wróżb andrzejkowych oraz licznych gier i zabaw przygotowanych przez Martę, Magdalenę oraz Małgorzatę Wawrzynek. Dużym zainteresowaniem, jak co roku cieszyły się „Taniec Belgijski” oraz „zabawa wokół krzesełek” ☺.

Podstawą każdej udanej imprezy jest odpowiednio dobrana muzyka. W przypadku naszej, parafialnej imprezy jak co roku zadbał o to niezastąpiony Dj. Snajper, czyli Daniel Starościk, któremu pomagał przybyły w trakcie trwania zabawy jego znajomy, a zarazem serdeczny przyjaciel,
Dj. Smirnov. Dzięki dużemu zróżnicowaniu gatunków muzycznych każdy znalazł coś dla siebie, przy czym dobrze się bawił. Nie zabrakło nieśmiertelnych dyskotekowych przebojów z lat 90-tych, aktualnych hitów znanych z rozgłośni radiowych, rockowych gitarowych brzmień, sprawdzonych popularnych polskich przebojów a także, dla miłośników nieco mocniejszego „uderzenia” muzycznego specjalnie wybranych utworów muzyki elektronicznej zaliczających się do nurtu HardStyle. Wśród wykonawców, których piosenki można było usłyszeć podczas zabawy, znaleźli się m.in.: Jean-Michel JarreGoran BregovićZany & MC DV8Swedish House MafiaMr PresidentNorbiLinkin Park,DodaEwa Farna oraz wielu innych znanych i mniej znanych artystów, których dokonania muzyczne zostały zaprezentowane przez DJ’ów.

Pojawiła się także możliwość spełniania życzeń muzycznych wraz z dedykacjami dla wybranych osób. Impreza rozpoczęła się od godziny 16:00 i trwała ponad cztery godziny. Przez cały czas trwania zabawy, jej uczestnicy mieli do dyspozycji poczęstunek oraz napoje chłodzące. Widząc tłum młodych parafian na parkiecie łatwo jest wywnioskować, że zabawa była udana. Następna okazja do wspólnych tańców, gier i zabaw pojawi się podczas karnawału w roku 2012, kiedy to zostanie zorganizowana kolejny bal. Już niebawem, na naszej stronie umieszczona zostanie galeria zdjęć z sobotniej zabawy, którą przygotowała Magdalena Wawrzynek.

Autor artykułu: Piotr Witek

Poswięcenie organów i koncert naszych organistów

13 czerwca 2011 r., dzień po Zesłaniu Ducha Świętego obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa Chrystusa
i Kościoła. W naszej wspólnocie parafialnej tego dnia podczas wieczornej Mszy Św. odbyło się uroczyste poświęcenie nowych organów, którego dokonał wicedziekan Dekanatu Krapkowickiego – ks. Edgar Loch, będący jednocześnie proboszczem parafii p.w. Św. Mikołaja w Krapkowicach. Wizyta ks. dziekana w naszej parafii zbiegła się z jego osobistym świętem – czterdziestą rocznicą święceń kapłańskich. Z tej okazji przedstawiciele naszej Rady Parafialnej wręczyli księdzu Edgarowi kwiaty, a przepiękne życzenia nawiązujące do słów papieża Benedykta XVI „Trwajcie mocni w wierze” złożył proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Wojnarowski. Liturgię ubogacił pod względem muzycznym ks. wikariusz Krzysztof Drzewiecki grając na nowych organach i prowadząc śpiew wiernych. Jako ciekawostkę warto dodać, że ks. Krzysztof jest bardzo dobrym organistą posiadającym duże doświadczenie w grze na tym instrumencie.

Po końcowym błogosławieństwie, w naszym kościele odbył się pierwszy w historii parafii koncert organowy. Wystąpili nasi organiści parafialni: ks. Krzysztof Drzewiecki, Marta Wawrzynek (z towarzyszeniem sióstr: Magdaleny - skrzypce i Małgorzaty – altówka ) oraz Anna Mrosek. Koncert rozpoczął się improwizacją organową Anny Mrosek, następnie siostry Wawrzynek wykonały pięć znanych utworów zaliczających się do klasyki muzyki instrumentalnej: „Gabriel's Oboe” – przepiękny temat z filmu „Misja”; „Ave Maria” J.S. Bacha; „Largo” G.F. Haendla; „Arię z Suity D-dur” J.S. Bacha oraz „Kanon D-dur”, którego kompozytorem jest J. Pachelbel. Na zakończenie „Małe Preludium F-Dur” J.S. Bacha wykonał ks. Krzysztof Drzewiecki. Uczestnicząc w poniedziałkowym koncercie, parafianie i goście zgromadzeni w świątyni mieli okazję poznać możliwości dźwiękowe nowego instrumentu. Jak na pierwszy tego rodzaju występ, frekwencja dopisała. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości podobne występy muzyczne przyciągną jeszcze więcej chętnych słuchaczy. Warto w pełni korzystać z wysokiej klasy instrumentu, jakim są organy Ahlborn Praeludium V i docenić tę muzykę, która już od wielu wieków rozbrzmiewa w murach świątyń na całym Świecie.

Autor artykułu: Piotr Witek

Odpust 2011

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to wyjątkowy dzień w naszej parafii. W tym dniu przypada u nas odpust, tegoroczna uroczystość przypadła na dzień 12 czerwca. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku bardzo uroczyście obchodziliśmy to święto w naszej wspólnocie parafialnej. Suma odpustowa odprawiona została o godzinie 11:00. Koncelebrowana była przez trzech księży, a wśród zaproszonych gości znaleźli się księża z innych parafii naszego dekanatu. Interesujące kazanie, poświęcone w całości patronowi naszej parafii Duchowi Świętemu wygłosił ks. Hubert Szklorz – proboszcz parafii w Malni, a także ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Suma odpustowa miała również wyjątkową, uroczystą oprawę. Ewangelia oraz modlitwa wiernych były w całości odśpiewane przez ks. wikariusza Krzysztofa Drzewieckiego, a pieśń na ofiarowanie wykonała parafialna schola przy akompaniamencie organów i skrzypiec. Zgodnie z wieloletnią tradycją przyjętą w naszej diecezji, podczas śpiewu części stałych Mszy Św. oraz pieśni eucharystycznych razem z panią organistką Martą Wawrzynek grała również orkiestra dęta pod dyrekcją Oskara Macha, która towarzyszyła wiernym także w uroczystej procesji dookoła kościoła.

Po uroczystej sumie odpustowej i niedzielnym obiedzie wierni mieli okazję do wspólnej zabawy na festynie parafialnym. Co roku festyny te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców krapkowickich osiedli. Pomimo chwilowo niesprzyjającej aury, nasi parafianie bawili się znakomicie także w tym roku. Festyn rozpoczął się od ciekawego przedstawienia teatralnego poświęconego św. Faustynie, w wykonaniu grupy młodzieżowej ze Zdzieszowic. Następnie przyszedł czas na występy muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy muzyczne sióstr Wawrzynek (muzyka rozrywkowa i filmowa na skrzypce, altówkę, gitarę i akordeon); zespołu dziecięcego „Aksamitki” z Malni (muzyka popularna w połączeniu
z tańcem), oraz parafialnej scholi wraz z grupą gitarzystów i początkujących skrzypków. Młodzi muzycy pochwalić się już mogą całkiem niezłymi umiejętnościami, z pomocą ks. wikarego Krzysztofa Drzewieckiego i swoich opiekunek bardzo szybko nawiązali kontakt z publicznością zachęcając do wspólnego śpiewania znanych religijnych piosenek oraz największych polskich przebojów.

Kolejnymi punktami programowymi festynu były występy konferansjera Marcina Wilczka ze Szczedrzyka oraz młodzieżowej orkiestry dętej
z Gogolina. Marcin Wilczek zaprezentował dwuczęściowy blok ze śląskim humorem oraz piosenką. Nie zabrakło popularnych śląskich dowcipów 
i piosenek. W przerwie występu śląskiego humorysty, wewnątrz Domu Parafialnego koncertowała orkiestra z Gogolina. Występ przyciągnął duże grono słuchaczy w różnym wieku, bardzo spodobał się publiczności przez co orkiestra musiała aż dwukrotnie bisować.

Przez cały czas trwania festynu była możliwość oglądania prac artystów działających w Stowarzyszeniu Twórców i Artystów „Pasja”, które pod opieką Lucyny Pomianowskiej działa przy naszej parafii. Wśród prac można było podziwiać:

 • obrazy autorstwa Lucyny Pomianowskiej i Wandy Skrzypek
 • fotografie autorstwa Adama Holineja (naszego parafialnego fotografa zaangażowanego także w tworzenie tej strony internetowej)
 • haftowane serwetki autorstwa Beaty Bomba, Agnieszki Kaczmarczyk, Teresy Jadeszko, Sylwii Andrejeszyn i Grażyny Majewskiej
 • grafikę autorstwa Zbigniewa Majewskiego
 • rzeźby wykonane przez Czesława Zabrockiego
 • szkice autorstwa Krystyny Szwed i Czesławy Szlązak

 

Stałymi punktami festynu odpustowego są: licytacja oraz loteria fantowa. W tym roku zlicytowano dwa obrazy autorstwa Lucyny Pomianowskiej: „Tryptyk” za kwotę 450 zł oraz „Letni Pejzaż” za kwotę 300 zł. Grafika wykonana przez Zbigniewa Majewskiego została zlicytowana za kwotę 100 zł. Główną nagrodą w loterii fantowej był tablet PC ufundowany przez burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę. Pan burmistrz zaszczycił nas swoją obecnością podczas festynu i osobiście wziął udział w losowaniu nagród.
Po zakończonej licytacji i losowaniu rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Mikron”, która trwała do późnych godzin wieczornych. Dochód z festynu w całości został przeznaczony na spłatę nowych organów i wyniósł 8135 zł. Pełną listę sponsorów festynu podamy już niedługo.

Tegoroczny festyn zasponsorowali:

 • Burmistrz Krapkowic – A. Kasiura (nagroda główna)
 • Burmistrz Gogolina – J. Wojtala (orkiestra)
 • Starostwo Powiatowe
 • Prezes Banku Spółdzielczego – T. Pandel (fanty)
 • Sklep mięsny Peters – p. Grosz, p. Nowak
 • Prezes Cembudu – p. Malinowski
 • Solidarność „Górażdże” – p. Ryśnik
 • KDK – p. Kubilas
 • Ommer Polska
 • Cukiernia „Magosz”
 • Cukiernia „Magosz”
 • Cukiernia „Zimmerman”
 • Piekarnia Rogów Opolski
 • Piekarnia „Stosiek” w Rzepcach
 • Sklep ogrodniczy – p. Bloch
 • Sklep spożywczy – p. Bielewicz
 • Sklep spożywczy – p. Holinej
 • Centrum Meblowe „Black Red White” (ul. Staszica)
 • Apteka – p. Wojtala
 • p. Ewa i Grzegorz Nagaba
 • p. Janusz Pawlisz
 • p. Przemysław Szpitalak
 • p. Piotr Szewczyk
 • „Otmęt – Zbyt”
 • p. Joanna Bassek – „Tygodnik Krapkowicki”
 • p. Brygida Gruchot
 • p. Dzięgielewska – sklep
 • Sklep meblowy „Justyna”
 • p. Janusz Fałek
 • p. Arkadiusz Kopeć
 • p. Andrzej Warzecha
 • p. Zielińscy – firma Grokaz
 • p. Fijałkowski – Gabinet Weterynaryjny
 • p. Niedziela
 • p. Wingert z Dobrej
 • p. Łapszyńscy – ubezpieczenia
 • p. Michna – hurtownia materiałów budowlanych
 • p. Bużowicz – BEM
 • Ogrodnictwo – p. Przybyła z Malni
 • Ogrodnictwo – p. Konieczko z Gogolina
 • Sklep rowerowy – p. Buzała
 • p. Węgierczyk
 • p. Joanna Zelent
 • p. Jerzy Geisler – księgarnia Makama
 • p. Justyna Kostyra – jubiler
 • panie, które upiekły ciasto

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest
I nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Bł. Jan Paweł II

Autor artykułu: Piotr Witek

„Przez muzykę do serca Krapkowiczan”

Koncert muzyczny, który odbył się 15 maja 2011 r. w Krapkowickim Domu Kultury zgromadził bardzo liczną widownię (biorąc pod uwagę niezbyt sprzyjającą pogodę). Trwający ponad godzinę występ cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych mieszkańców Krapkowic. Całość trwającego ponad godzinę występu podzielona była na trzy części:

 • Pierwsza z nich poświęcona była muzyce klasycznej. W wykonaniu na skrzypce, altówkę oraz pianino usłyszeć mogliśmy doskonale znane utwory, takie jak „Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego czy „Fale Dunaju” rumuńskiego kompozytora Iosifa Ivanovici.
 • W drugiej części koncertu przenieśliśmy się w świat muzyki filmowej. Duże wrażenie na zgromadzonej publiczności zrobiły zarówno utwory wokalno – instrumentalne: „Hallelujah” z filmu „Shrek” bardzo ładnie zaśpiewane przez Martę Wawrzynek oraz Natalię Pomianowską, a także „My Heart Will Go On” w równie pięknym wokalno – instrumentalnym wykonaniu Marty Wawrzynek (pianino + wokal) z towarzyszeniem sióstr Magdaleny (gitara) oraz Małgorzaty (altówka). Efektownym zakończeniem tej części było zagranie „Requiem For A Dream” na pianinie, skrzypcach oraz altówce.
 • Trzecia część to polska muzyka rozrywkowa. Wypełniła ją głównie bardzo dynamiczna mieszanka muzyki pop z elementami folkloru (kompozycje Pawła i Łukasza Golców oraz zespołu Brathanki) w opracowaniu na akordeon, gitarę, skrzypce oraz altówkę. Na zakończenie usłyszeliśmy piosenkę „W Cieniu Twoich Rąk” z repertuaru zespołu Trzecia Godzina Dnia, która jednocześnie była mottem przewodnim koncertu.

Całość koncertu była w sposób ciekawy prowadzona przez konferansjera, w którego roli doskonale sprawdził się ks. Krzysztof Drzewiecki.

Zagranie całego zaplanowanego materiału nie oznaczało jednak końca koncertu. Bardzo zadowolona publiczność z owacjami na stojącodomagała się bisu ☺ Dziewczętom nie pozostało więc nic innego jak spełnić prośbę i zagrać dodatkowe dwa utwory ☺.

W imieniu Marty, Magdaleny, Małgorzaty, Natalii oraz wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego występu serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie „Pasja” działające przy naszej parafii. Pokażmy, że da się rozkręcić życie kulturalne w naszym mieście, czego już doświadczyli wszyscy, którzy byli na tym występie ☺.

Autor artykułu: Piotr Witek

„Ćwierćwiecze światła, nadziei i miłości”

Po raz pierwszy nasze drogi spotkały się 31 maja 1960 r. w podkrakowskiej parafii Marcyporęba, gdzie w kościele p.w. NMP otrzymałem Sakrament Bierzmowania z rąk biskupa Karola Wojtyły. Do dzisiaj pamiętam podniosłą atmosferę tej uroczystości, a szczególne wrażenie wywarła na mnie osoba biskupa. Emanowała z niego niesamowita moc i ciepło, a skierowane do nas słowa:„Swojego ducha nie zatracajcie” jeszcze wciąż brzmią w moich uszach. Kiedy po 16 latach, 16 października 1978 r. oglądając w telewizji przebieg konklawe, usłyszałem stwierdzenie „Habemus Papam – Karol Wojtyła” niezmiernie się ucieszyłem, a moje serce mocno zabiło. Papieżem został wybrany Polak, człowiek z którym miałem przyjemność się zetknąć. Z wielką uwagą śledziłem od początku przebieg Jego pontyfikatu z wewnętrznym przekonaniem,
że będzie to niezwykły pontyfikat, tak jak niezwykłym człowiekiem jest osoba Papieża.

Razem z wieloma rodakami modliłem się o Jego zdrowie po zamachu na Jego życie, który miał miejsce 13 maja 1981 r. Cały czas czuję się emocjonalnie związany z Ojcem Świętym, dlatego nie mogło mnie zabraknąć na spotkaniu z Nim podczas II pielgrzymki do Polski 21 czerwca 1983 r. W tym dniu dostojny gość odprawił Mszę Świętą i spotkał się z wiernymi na Górze Św. Anny. Wizyta ta odbywała się w stanie wojennym, przez co tematyka homilii głoszonych przez Ojca Świętego była ukierunkowana na wywarcie presji na rządzących Polską, by stan wojenny został odwołany, uwolnieni zostali więźniowie polityczni a relacje pomiędzy władzą a Narodem powróciły na drogę dialogu.

 

Ile wlał On wiary i nadziei w serca wiernych, wskazując im jedyną słuszną drogę, którą powinni kroczyć – drogę Jezusa Chrystusa. Podkreślał zarazem jak ważną rolę w życiu człowieka powinna odgrywać rodzina, która dzięki Chrystusowej Miłości zdolna jest do odparcia współczesnych zagrożeń i niesie ze sobą moc, pozwalając na osiągnięcie pełnej radości życia. Papież mówił również o prawie każdego narodu do samostanowienia o swoim losie. Egzystencja społeczeństw we wszystkich wymiarach: kulturowym, bytowym, politycznym i ekonomicznym powinna opierać się na podstawowym wymiarze etycznym – prawdzie – zaufaniu 
i wspólnocie. Jak się wkrótce okazało, nauki Jana Pawła II oraz czynione przez Niego zabiegi dyplomatyczne odniosły skutek i stan wojenny został odwołany.

W dalszych latach zasiadania na Stolicy Piotrowej, Ojciec Święty stał się niestrudzonym orędownikiem pokoju i miłości, niosąc słowa pociechy ludziom dotkniętym przez los oraz zawirowania polityczne. Jego liczne pielgrzymki do wszystkich krajów świata oprócz celów religijnych zdążały do likwidowania zarzewi konfliktów zbrojnych i doprowadzenie do pokojowego współistnienia narodów. Z całą stanowczością i odpowiedzialnością należy stwierdzić, że osoba Papieża Jana Pawła II wywarła wpływ na bieg historii Świata. Obalenie muru berlińskiego i upadek wschodniego totalitaryzmu (przez co Polska na nowo odzyskała niepodległość) to niewątpliwa zasługa Jana Pawła II. Ojciec Święty przekreślił też stereotyp papieża „więźnia Watykanu”, otwierając podwoje kościelnego państwa dla potrzeb współczesnego świata, a poprzez liczne pielgrzymki stał się Apostołem naszych czasów, niosąc ludziom posłanie Jezusa Chrystusa – nadzieję i miłość.

Zmagając się ze swoimi słabościami i cierpieniem, uczył nas wiary tolerancji i miłosierdzia. W dobie zachowania wszelkich wartości ideowych stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym, przed którym chylą czoła możni tego świata. W licznych encyklikach dał wyraz trendom ekumenicznym, czyniąc starania w kierunku doprowadzenia do jedności wszystkich chrześcijan. Czerpiąc wzorce z życia Chrystusa (tak jak Chrystus przebaczył swoim prześladowcom), Jan Paweł II udzielił przebaczenia człowiekowi, który dokonał zamachu na Jego życie. Przedstawiając sylwetkę Jana Pawła II nie można pominąć Jego pracowitości i gorącego patriotyzmu, który podkreślał On na każdym kroku. Nie dosyć, że losy Polski zawierzył On Matce Przenajświętszej, to jeszcze nieustannie modlił się za jej pomyślność. Znaczna część z Jego pielgrzymek do kraju miała wydźwięk sentymentalny, przynosząc radość i niezatarte wspomnienia. Do miejsc szczególnie bliskich Jego sercu należały Wadowice i Kraków (z miejscami tymi jest również związane moje życie).

Pragnąc po raz kolejny spotkać się z Papieżem Janem Pawłem II pojechałem do Krakowa, gdzie miała miejsce ostatnia wizyta Ojca Świętego w dniu 18 sierpnia 2002 r. Niesiony „ludzką ręką” przez ulice Krakowa, znalazłem się na Błoniach. W miejscu tym Jan Paweł II odprawił Mszę Świętą. Nie będę opisywał przebiegu samej uroczystości, odniosę się tylko do atmosfery, która panowała na tym spotkaniu. Niezliczone rzesze wiernych z kraju
i z zagranicy w nabożnym skupieniu uczestniczyły w nabożeństwie, wsłuchując się w głos Namiestnika Chrystusowego. Chociaż panował niesamowity upał, nie odczuwało się zmęczenia a gdy po skończonej mszy chór na cześć Papieża zaintonował „Barkę”, wszyscy trzymając się za ręce włączyli się do śpiewu. Zdawaliśmy sobie sprawę, z tego, że być może jest to nasze ostatnie spotkanie z Ojcem Świętym, dlatego ze łzami w oczach dziękowaliśmy Mu za przybycie. Pora w tym miejscu na refleksję: nieodłącznym elementem tego świata jest upływający czas i przemijanie. Przemijają zdarzenia i ludzie, jednak nauka udzielona nam przez Ojca Świętego Jana Pawła II na trwałe zostanie wpisana w światowe kroniki i ludzkie serca, stając się drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Jest to nauka wiary, miłości i miłosierdzia. Otwarcie się ludzi na Słowo Boże i Boską Miłość, postrzegane przez pryzmat człowieczeństwa ze wszystkimi jego konsekwencjami: codziennym trudem, bólem i cierpieniem, ale również z bezgranicznym zaufaniem Bogu, który wyzwala w każdym człowieku siły zdolne do przezwyciężenia życiowych problemów.

Autor artykułu: Marek Węgierczyk

Prezentacja dorobku artystycznego Stowarzyszenia Twórców i Artystów „Pasja”

W sobotę, 2-go kwietnia 2011 r. w Domu Parafialnym odbyła się prezentacja dorobku artystycznego nowopowstałego, działającego przy naszej parafii Stowarzyszenia Twórców i Artystów „Pasja”, którego prezesem jest pani Lucyna Pomianowska. Prezentowane były różnego rodzaju wyroby rękodzielnictwa. W prezentacji udział wzięło 21 artystów:

 1. Sylwia Andrejszyn – haft krzyżykowy
 2. Beata Bomba – haft richelieu, kroszonki
 3. Jan Bomba – fotografia
 4. Adam Holinej – fotografia
 5. Agnieszka Kaczmarczyk – haft krzyżykowy, richelieu
 6. Zbigniew Majewski – grafika
 7. Grażyna Majewska – haft richelieu
 8. Dariusz Michalewski – fotografia
 9. Grzegorz Oloś – fotografia
 10. Kazimierz Paluch – rzeźba
 11. Lucyna Pomianowska – malarstwo
 12. Wanda Skrzypek – malarstwo, haft richelieu, szydełko
 13. Małgorzata Wawrzynek – muzyka, kroszonki
 14. Magdalena Wawrzynek – muzyka, kroszonki
 15. Marta Wawrzynek – muzyka
 16. Krystyna Wietrzyk – haft krzyżykowy
 17. Barbara Wylęgała – wyroby szydełkowe, sukienki, torby, obrusy
 18. Zdzisław Zabrocki – rzeźba
 19. Czesława Szlązak – kroszonki, tkanina artystyczna
 20. Krystyna Kozłowska – malarstwo
 21. Teresa Jadeszko – haft krzyżykowy

Gośćmi specjalnymi zaproszonymi na to wydarzenie byli: Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Sekretarz Powiatu Krapkowickiego Wojciech Olender, ks. Henryk Pocześniok – proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Steblowie, oraz prezes Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Teodor Pandel.

 

Po serdecznym przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez ks. proboszcza Krzysztofa Wojnarowskiego rozpoczął się występ muzyczny w wykonaniu trzech uzdolnionych muzycznie sióstr: Marty, Magdaleny oraz Małgorzaty Wawrzynek. W wykonaniu dziewcząt usłyszeliśmy następujące utwory instrumentalne oraz piosenki: „Wiosna” (z repertuaru zespołu Skaldowie) „Święte Imię Jezus”, „No NoLeta”, „Radość Najpiękniejszych Lat” oraz „To Jest To”. Ostatnią z ww. piosenek Marta Wawrzynek zaśpiewała z gościnnym udziałem Natalii Pomianowskiej.

Następnie głos zabrał Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. Ciesząc się z powstania Stowarzyszenia pan starosta wspomniał, iż „Centrum Kultury Chrześcijańskiej działające przy parafii p.w. Ducha św. jest niewątpliwie jednym z ważniejszych punktów na mapie kulturalnej Krapkowic”.

Goście wystawy z zaciekawieniem oglądali wszystkie prace artystów, zgromadzone aż w dwóch salach naszego kulturalnego centrum. Była możliwość porozmawiania z każdym z artystów oraz zapoznania się ze szczegółami technicznymi wykonanych prac. Osoby zainteresowane nabyciem któregoś dzieła na własność mogli złożyć zamówienie u danego artysty.

Przed nami kolejne etapy działalności Stowarzyszenia Twórców i Artystów „Pasja”. Czeka nas jeszcze niejedna interesująca wystawa, występy artystyczne w wykonaniu muzyków działających w Stowarzyszeniu oraz liczne dzieła będące efektem pracy oraz realizacji pasji osób zaangażowanych w działanie stowarzyszenia.

W sobotnie popołudnie wszyscy przybyli goście na własne oczy oraz uszy mogli przekonać się, że da się w ciekawy sposób zorganizować wydarzenie kulturalne w naszej dzielnicy, łącząc to przy okazji z bogactwem duchowym. Dla wszystkich internautów mamy również miłą informację: już niedługo stowarzyszenie uruchomi swoją podstronę na stronie naszej parafii oraz własny profil na portalu Facebook, gdzie pojawi się wiele niespodzianek.

Autor artykułu: Piotr Witek

Zabawa Karnawałowa dla dla dzieci i młodzieży z Naszej Parafii

W sobotę, 5 marca 2011 r. na dużej sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych (Ministranci, Marianki, Schola, Ciemne Typy, Gitarzyści, Dzieci z pracowni malarskiej oraz Młodzieży z grupy piątkowej). Po sukcesie podobnej zabawy w listopadzie ubiegłego roku, ksiądz proboszcz Krzysztof Wojnarowski wraz z pomocą młodzieży parafialnej postanowił zorganizować podobną imprezę z okazji zakończenia karnawału. Podobnie jak ostatnim razem, nie zabrakło licznych atrakcji dla uczestników. Jedną z nich były gry i zabawy prowadzone przez siostry Martę i Magdalenę Wawrzynek oraz Arka Nawrota. Wśród gier i zabaw największym powodzeniem cieszył się taniec dookoła krzesełek, dzieci miały możliwość również zmierzyć się w różnych odsłonach konkursu tanecznego: taniec klasyczny, taniec na gazecie oraz taniec z balonikami. Oprawę muzyczną zapewnił Daniel Starościk znany jako Dj. Snajper. Uczestnicy zabawy mieli okazję potańczyć do największych hitów obecnego oraz minionego roku uzupełnionych o sprawdzone przeboje sprzed lat. Na stołach czekały zimne napoje oraz smaczne przekąski. Od strony organizacyjnej nad całością czuwał ks. proboszcz z pomocą ks. wikarego oraz pani Lucyny Pomianowskiej.

Autor artykułu: Piotr Witek

Rok 2010 w Naszej Parafii

podsumowanie Anno Domini 2010

Dzisiaj, zanim z nadzieją popatrzę w przyszłość Nowego Roku, czas na małą próbę podsumowania starego. Za dobro Bogu dziękuję, bo On dał siły, zdolności, natchnienie i życzliwych ludzi, za zło chcę przeprosić. Jeśli kogoś obraziłem, zawiodłem... przepraszam.

 • W Roku Pańskim 2010 otrzymaliśmy nowego błogosławionego - ks. Jerzego Popiełuszkę, przeżyliśmy największą katastrofę narodową po II wojnie światowej – w wypadku lotniczym pod Smoleńskiem zginął prezydent Rzeczypospolitej prof. Lech Kaczyński z małżonką i towarzyszące mu
  94 osoby, nawiedziła nas powódź, obecnie zima paraliżuje niemal całą Europę. Te i inne wydarzenia (Haiti – trzęsienie ziemi i cholera,
  pył wulkaniczny nad Europą, niesamowita powódź w Pakistanie...) dają do myślenia i jawią się jako szczególne znaki od Boga, które my powinniśmy właściwie odczytać.
 • W naszej parafii nastąpiła zmiana ks. wikarego. Dlatego, za owocną współpracę chcę podziękować najpierw ks. Sławomirowi Tokarkowi (służył
  u nas do połowy lutego), ks. Kazimierzowi Balakowi (do 4 lipca) i – od sierpnia ks. Krzysztofowi Drzewieckiemu. Następnie podziękowania należą się mojej mamie Janinie, organistom: p. Janowi Pyryt (do końca września), p. Marcie Wawrzynek, p. Annie Mrosek. Naszym kościelnym:
  p. Janowi Gołąbek i p. Stanisławowi Karciarzowi, szafarzom: p. Kazimierzowi, p. Krzysztofowi, p. Henrykowi (do czerwca) i p. Tomaszowi, wszystkim sprzątającym kościół na czele z p. Ewą, paniom z kiosku parafialnego: p.Wandzie, p. Urszuli i p. Genowefie, Radzie Parafialnej i tym, którzy przewodniczyli modlitwom (...). SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!
 • Osobne – specjalne podziękowania – składam wszystkim panom i paniom, którzy pracowali społecznie przy wykończeniu naszego Domu Parafialnego na czele z p. inż. Henrykiem Żokiem i i p. Erykiem Schreierem. BÓG ZAPŁAĆ ZA TEN WIELKI WYSIŁEK !!! 
  W maju J.E. ks. bp Paweł Stobrawa poświęcił Dom Parafialny Św. Józefa, który staje się de facto Centrum Kultury Chrześcijańskiej 
  (bal karnawałowy, następnie wystawy: malarska, rzeźby, fotograficzna, zabawa dla dzieci z grup parafialnych... pracownia rzeźbiarska
  i malarska, lekcje gry na gitarze).
 • Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich ofiarodawców dzięki którym możliwe były nowe – potrzebne inwestycje w parafii!
 • W minionym roku został wykonany nowy witraż w naszym kościele, zakupiliśmy nowe dekoracje do Bożego Grobu, do ołtarzy na Boże Ciało 
  a także została wykończona nowa szopka – raz jeszcze dziękujemy rzeźbiarzom: p. Kazimierzowi Paluch i p. Zdzisławowi Zabrockiemu. Do kuchni w Domu Parafialnym została zakupiona duża patelnia elektryczna. Na ścianie naszego kościoła w wigilię beatyfikacji została poświęcona pamiątkowa płyta poświęcona bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Przy ołtarzu polowym został zamontowany nowy krzyż oraz figura NMP.
  W październiku ociepliliśmy strych kościoła.
 • W księgach parafialnych w roku 2010 odnotowano: 26 chrzty (w 2009r - 44), 20 ślubów (13), 18 pogrzebów (16). 29 naszych młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania (35), do I Komunii Św. przystąpiło 30 dzieci (35).
 • Pod koniec Wielkiego Postu przeżywaliśmy rekolekcje parafialne, które wygłosił. o. Robert Jasiulewicz, paulin z Jasnej Góry. W każdy piątek odbywała się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia. We wtorki odbywały się spotkania Krągu Biblijnego i lekcje gry na gitarze, w środy - spotkania Klubu Seniora i zajęcia w pracowni malarskiej, w piątki – próba scholi, Msze szkolne, spotkania marianek
  i grupy młodzieżowej, w soboty – zbiórki ministrantów i spotkania Ciemnych Typów.
 • W naszej parafii funkcjonują Róże Różańcowe, Bractwo Adoracyjne, Krąg Biblijny, 4 Margaretki, Ministranci, Dzieci Maryi, Schola, lekcje gry na gitarze – od lutego, pracownia malarska – od września i Parafialny Zespół CARITAS.
 • Rok 2010 bogaty był także w różne występy, zabawy, pielgrzymki i wycieczki. W styczniu podziwialiśmy JASEŁKA w wykonaniu dzieci 
  i młodzieży z Malni, z Rogowa i naszej scholi oraz jasełka w wykonaniu uczniów z naszego gimnazjum. Uwielbialiśmy Pana Boga w czasie nieszporów kolędowych wraz z chórem z parafii MB w Otmęcie. W lutym miał miejsce, bardzo udany, bal karnawałowy dla sympatyków
  i sponsorów naszej parafii, 11.02.w Światowy Dzień Chorego, po modlitwie i błogosławieństwie lourdzkim w kościele, duża grupa chorych
  i seniorów z naszej parafii uczestniczyła w spotkaniu na dużej sali. W dniach 8-13 lutego odbyło się bardzo udane zimowisko dla dzieci i młodzieży
  z naszej parafii w Wambierzycach. W dniu 22 maja J.E. ks. bp Paweł Stobtawa po uroczystej Mszy Św. w int. budowniczych i ofiarodawców poświęcił Dom Parafialny Św. Józefa. Sumie odpustowej przewodniczył i kazania wygłosił ks. prał. Wł. Dzięgiel ze Świeradowa Zdr. W czasie festynu wystąpił m.in. zespół folklorystyczny z Komorna oraz kabareciarz Tolek z Tarnowa Op. Na przełomie czerwca i lipca dzieci i młodzież przeżywały obóz pod namiotami w Babimoście. W lipcu gościliśmy czarnego misjonarza – o. Pascala, który przybliżył nam tematykę misyjną.
  W sierpniu grał i śpiewał w naszym kościele zespół NADZIEJA - dzieci z rodzin polskich na Wołyniu. 17.10. odprawiona została Msza Św.
  w int. lekarzy naszego terenu i miało miejsce spotkanie w Domu Parafialnym. W grudniu oprócz pięknie celebrowanych rorat zorganizoowane zostało dekanalne czuwanie adewntowe dla młodzieży, a w 4 niedz. adwentu przeżyliśmy piękny wieczór poetycko – kolędowy przygotowany przez uczniów gimn. w Zdzieszowicach.
 • W 2010 r. pielgrzymowaliśmy do Fatimy, na Jasną Górę, do Warszwawy na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. Z dziećmi komunijnymi na Górę Św. Anny. 29.08. do Turzy Śl. Ministranci wyjeżdżali do Seminarium Duchownego w Opolu na dzień Otwartych Drzwi oraz do JURAPARKU
  w Krasiejowie pod Ozimkiem.
 • W 2010 r. wspomagaliśmy ofiary trzęsienia ziemi na Haiti, prześladowanych chrześcijan w Iraku, zbieraliśmy środki czystości dla powodzian
  z Obrowca i organizowaliśmy duży transport darów dla poszkodowanych nad Wisłą. Poza tym pomagaliśmy bezdomnym mężczyznom w Bielicach, kobietom z małymi dziećmi w Zopowej k. Głubczyc oraz przygotowywaliśmy paczki dla potrzebująch na terenie naszej parafii (34).
 • W ostatnich dniach grudnia został zainstalowany elektroniczny rzutnik tekstu, który spłacać będziemy w najbliższych miesiącach.

Jeśli pominąłem kogoś lub coś istotnego proszę wybaczyć!

 

Wdzięczny Bogu i ludziom ks. K. Wojnarowski, proboszcz
To roczne sprawozdanie przypomina nam, że podobny rozrachunek czeka nas kiedyś na Sądzie Bożym.

 

Plany na 2011 r.:
 – 02.01. chór z parafii MB w Otmęcie
 – 06.01. Jasełka, SP z Malni
 – 09.01.Jasełka w wykonaniu uczniów SP
 – 16.01. Jasełka śląskie z Obrowca i Jasionej
 – 23.01. Jasełka Ciemnych Typów, koncert kolędowy gitarzystów i scholii dla Babć i dziadków
 – 14-19. 02. zimowisko w Józefowie pod Warszawą
 – 26.02. bal karnawałowy
 – 09.03. środa popielcowa i rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych (o. Mirosław Baran – dyr. Domu Misyjnego oo. werbistów w Chludowie pod      Poznaniem)
 – 06.04. bierzmowanie
 – 15.05. I Komunia Św.
 – 22.05. Rocznica I Komunii Świętej
 – 12.06. odpust parafialny i festyn
 – w czerwcu pielgrzymka szlakiem Św. Pawła do Grecji i Turcji.


Wystawa Fotograficzna na duzej sali w Domu Parafialnym

W ostatnim czasie możemy pochwalić się dużą ilością imprez organizowanych w naszym Domu Parafialnym. Kolejna z nich odbyła się w sobotę, 27 listopada o godz. 18:00. Tego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w wystawie fotograficznej przygotowanej przez trzech panów fotografów: Adama Holineja, Dariusza Michalewskiego oraz Grzegorza Olosia.

Cała duża sala domu parafialnego została wypełniona pięknymi fotografiami przedstawiającymi przyrodę oraz piękne zakątki naszego kraju. Sobotnią wystawę uświetnił występ muzyczny Małgorzaty oraz Magdaleny Wawrzynek – w wykonaniu dziewcząt mogliśmy usłyszeć znane standardy muzyki rozrywkowej zagrane na skrzypcach oraz na gitarze. Na przybyłych gości czekał również poczęstunek. Wszystkie osoby, które nie mogły uczestniczyć w sobotniej wystawie przez najbliższe dwa tygodnie mają jeszcze okazję obejrzeć wszystkie fotografie na dużej sali naszego Domu Parafialnego po każdej mszy świętej. Serdecznie zapraszamy!

Autor artykułu: Piotr Witek

I Zabawa dla dzieci i młodzieży z Naszej Parafii

W sobotę, 20 listopada na dużej sali Domu Parafialnego odbyła się dyskoteka dla dzieci i młodzieży. Dzięki pomysłowi ks. proboszcza Krzysztofa Wojnarowskiego oraz zaangażowaniu młodzieżowej grupy parafialnej duża grupa dzieci i młodych ludzi z terenu naszej parafii miała zagwarantowaną świetną zabawę 
w sobotni wieczór. Nie brakowało dobrej muzyki oraz wielu ciekawych zabaw integracyjnych takich jak „taniec belgijski”, „quiz muzyczny” czy „taniec wokół krzesełek”. Wszystkie stoły były pełne przekąsek i napojów dla naszych młodych parafian. Oprawę muzyczną zapewnił Daniel Starościk (znany także jako Dj. Snajper). Przez cztery pełne godziny trwała zabawa przy największych współczesnych przebojach muzyki pop i dance. Na zakończenie zorganizowane zostały wybory Miss Balu, w których mogły wziąć udział wszystkie dziewczęta obecne na Sali. Młodzi parafianie pokazali, że potrafią się bardzo dobrze i kulturalnie bawić, a po skończonej zabawie zadbać o ład i porządek na sali.

 

Jak na debiut impreza wypadła bardzo dobrze; uczestnicy są zadowoleni z jej organizacji, doboru muzyki i stylu prowadzenia. W niedalekiej przyszłości organizowane będą kolejne podobne imprezy, warto w ten sposób organizować dzieciom i młodzieży czas wolny.
Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z zabawy.

Autor artykułu: Piotr Witek

Pielgrzymka Parafialna do Fatimy

Dzięki współpracy ks. proboszcza naszej parafii Krzysztofa Wojnarowskiego i wiernych pragnących chwalić Boga, prosić i dziękować modląc się w odwiedzanych miejscach udaliśmy się 13.06.2010 r. na długą, czternastodniową pielgrzymkę. Po modlitwie w kościele i błogosławieństwie
ks. rezydenta Kazimierza Balaka o 2300 wyruszyliśmy w drogę. Codziennie w różnych miejscach uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a w autobusie śpiewaliśmy Godzinki do Najświętszej Maryi Panny i pieśni religijne, odmawialiśmy Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i litanie oraz oglądaliśmy na DVD kazania ks. Natanka i film o Bernadecie. Naszą pielgrzymkę zobrazujemy w skrócie opisując państwa i sanktuaria w których byliśmy:

 • Niemcy – Bawaria. Merktl – miejsce urodzin papieża Benedykta XVI, który przyjął imię od patrona kościoła w Merktl. Również w Bawarii Altöting jest miejscem ku czci Matki Bożej nazwanej przez ludzi „Naszą Miłościwą Panią”. Jest to patronka Bawarii. Jej figura mieści się w świętej kaplicy. W miejscowości tej znajduje się także klasztor Kapucynów, gdzie żył brat Konrad ogłoszony w 1931 r. świętym.
 • Szwajcaria – w Einsiedeln odwiedziliśmy kościół z rzeźbą Cudownej Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Kaplica z Cudowną Matką Bożą wyłożona jest drogim marmurem i tak ustawiona w nowym kościele, aby każdy mógł się przy niej modlić.
 • Francja – La Salette. Wyjazd w wysokie Alpy był bardzo stresujący. Tu, w La Salette 19.09.1851 r. pastuszkom: 15-letniej Melanii i 11-letniemu Maksymilianowi ukazała się Matka Boża, która kryjąc twarz płakała prosząc o modlitwy i nawrócenie. Już w 1861 r. stanęła tu świątynia,
  którą opiekują się Saletyni. W miejscu objawień stoi figura Matki Bożej, Melanii i Maksymiliana, a niżej bije źródełko. Wokół sanktuarium piętrzą się wysokie, strome góry.
 • Francja – Avignon. Przez wiele lat byli tutaj papieże. Na wzgórzu pozostał pałac papieski i ogrody oraz katedra Notre Dame Des Doms’eo
  co dokładnie oznacza: „Najświętsza Maryja Panna Domu Biskupiego”. W tej katedrze mieści się dzwon ważący 9 ton i figura Matki Bożej z ołowiu o wadze 4,5 tony. W mieście znajduje się również słynny most Pont St Benezet, który niedokończony w XIII w. nie łączy dwóch brzegów Rodanu.
 • Francja – Lourdes. 11.II.1858 r. córce młynarza Bernadecie ukazała się w grocie Matka Boża. Bernadeta doświadczyła 18 objawień. Pozostał do zwiedzania dom rodzinny i młyn rodziców Bernadety. W miejscu objawień wykuto grotę w której umieszczono figurę Matki Bożej a potem wybudowano bazylikę dolną i górną. Obok groty bije źródło, z którego pielgrzymi piją wodę, przemywają oczy i biorą ją do domu. Nieco dalej chorzy mogą skorzystać z kąpieli. To miejsce nawiedza bardzo dużo chorych i zdrowych pielgrzymów. O godz. 1700odbywa się procesja chorych pchanych w wózkach i na łóżkach przez wolontariuszy, a o godz. 2100 odbywa się „Procesja Światła”.
 • Hiszpania – wzdłuż Oceanu Atlantyckiego rosną sosny – pinie, kwitną opuncje i agawy a w lasach rosną eukaliptusy. Powstaje tu mnóstwo nowych dróg, mostów i tuneli. Odwiedziliśmy Santiago de Compostella w którym żył św. Jakub Apostoł. Idą tu pielgrzymi z różnych stron wiele kilometrów aby modlić się w pięknej sredniowiecznej katedrze. Przez Święte Drzwi wchodzi się do grobu św. Jakuba i figury świętego, którą pielgrzymi dotykają i modlą się. W świątyni jest słynna kadzielnica ważąca 70 kg, którą po Mszy Świętej rozkołysało ośmiu mężczyzn a woń kadzideł rozniosła się po całym kościele. Zwiedziliśmy stolicę Hiszpanii – Madryt i Barcelonę w Katalonii. W Barcelonie są budowle projektowane przez znanego artystę Gaudiego. Zatrzymaliśmy się przed najsłynniejszą jego budowlą „Sagrada Familia”, czyli Kościół Świętej Rodziny. Gaudi budował bazylikę do 1926 r. i umierając nie dokończył dzieła. Bazylika budowana jest do chwili obecnej zachowując podobny styl i plany artysty.
 • Hiszpania – Avilla. Zwiedziliśmy miasto i barokową bazylikę św. Teresy. Znajdują się tu dewocjonalia i muzeum św. Teresy. Miasto otoczone jest starym, wybudowanym w VIII-IX w. murem o dł. 2,5 km z 90 basztami i tylko 9 wejściami. Mury te broniły mieszkańców przed Maurami.
  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus objechała na osiołku całą Hiszpanię zakładając zakony Karmelitanek. W drodze przez Hiszpanię wielkie wrażenie zrobiła także Saragossa z wielką bazyliką i czczoną tam NMP de Pilar – na słupie. Cudowna figura Matki Bożej związana jest ze Świętym Jakubem, który zrezygnowany niepowodzeniem misji na Półwyspie Iberyjskim chciał wrócić do Ziemi Świętej. Wtedy ukazała mu się NMP i nakazała kontynuować misje wśród pogan. Św. Jakub posłuszny poleceniu Maryi skutecznie nawrócił wielu mieszkańców dzisiejszej Hiszpanii.
 • Hiszpania – Monsterrat. Prawdopodobnie tu przez Maurami ukryto w wysokich górach figurkę Matki Bożej odnalezioną przez pasterzy około 880 r. Już w XII w. wybudowano tu kościółek z cudowną figurą Matki Bożej trzymającej Dzieciątko na kolanach. Matka Boża jest patronką diecezji katalońskiej. Droga na Montserrat wiedzie zboczami wysokich gór i jadąc z dreszczem patrzy się w przepaści i na wysokie szczyty. Kolejką wagonową można wjechać jeszcze wyżej i obserwować bazylikę i wspaniałe widoki a idąc 45 min. dociera się do Opactwa Benedyktynów.
 • Portugalia – Fatima. Tu w dolinie Cova da Iria Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie ukazała się Matka Boża. Tu są rodzinne domy pastuszków
  a w bazylice ich groby. Matka Boża z Fatimy to Matka Boża Niepokalanego Serca. Jej figura uczestniczy w procesjach ze świecami i jest też na stałe wystawiona w miejscu objawienia w szklanej gablocie. Stara bazylika budowlą przypomina bazylikę w Watykanie. W 2007 r. poświęcono nową bazylikę. Modli się tu bardzo dużo pielgrzymów z różnych stron Świata i słychać modlitwy w różnych językach.
 • Przez niezliczoną ilość tuneli i mostów dotarliśmy do Monaco. To małe księstwo ma 2 km2 powierzchni, 5 tys. Obywateli i 30 tys. stałych mieszkańców. Jest tu mnóstwo hoteli i zatok z jachtami. W Monaco odbywają się wyścigi Formuły 1, a na wzgórzu jest zamek rodzinny Grimaldich, w którym 15 komnat jest do zwiedzania. Wartę pełni straż - przed zamkiem przechadzał się jeden strażnik z którym turyści robią sobie zdjęcia. Na wzgórzu jest duża katedra w której pochowani są książęta Monaco i ich bliscy.
 • Włochy przejechaliśmy przez Apeniny Liguryjskie i Piemonckie. Tu, we Włoszech prawie we wnętrzu góry Monte Baldo jest kościół do którego zeszliśmy na dół po 376 schodach a potem tyle samo do góry. Sanktuarium wykute w skale i rozbudowane w XIX w. mieści Madonnę de la Corona czyli Matkę Bożą Bolesną trzymającą zdjętego z krzyża Jezusa umieszczoną wewnątrz wielkiej cierniowej korony. Ta świątynia jest też „zawieszona między niebem i ziemią” i wkomponowana w góry.

 

 

Do Otmętu dotarliśmy 27 czerwca o godz. 300. Zwiedzane miejsca uświadomiły nam, że ciągle i wszędzie Matka Boża prosi o modlitwę, 
bo modlitwa pozwala pokonać trudne chwile i kierować swe kroki do Boga. Z wysokich gór, sanktuariów i oglądanych pięknych krajobrazów pozostaną niezapomniane wrażenia. Pielgrzymom przewodniczyła p. Sylwia Roszkowiak ciekawie podając bardzo dużo wiadomości i dzieląc się swoimi religijnymi przeżyciami, a bezpiecznie prowadzili autobus dwaj kierowcy z biura pielgrzymkowego TEMPO z Olesna: p. Rafał i p. Norbert. Panu Michałowi Podzielnemu z biura pielgrzymkowego TEMPO z Olesna składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie nas do pielgrzymki.

Autor artykułu: Franciszka Kędryna

Festyn Odpustowy 2010

Wspominając festyn odpustowy najpierw dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę, za moc Słowa Bożego i świetną zabawę. Dziękujemy również za przygotowanie festynu Radzie Parafialnej i wszystkim współpracującym:
ks. Kazimierzowi za sprowadzenie sygnalistów z Pruszkowa, państwu Bielewicz za występ zespołu z Komorna, dzieciom występującym na scenie, zespołowi MIKRON
i panu Tolkowi z Tarnowa Opolskiego, który rozbawił całe towarzystwo. Również szczególne podziękowania należą się pani Lucynie Pomianowskiej za przekazanie swoich obrazów na aukcję, paniom za upieczone i przekazane ciasto oraz osobom, które przekazały losy na loterię.

 

 

Wielkie BÓG ZAPŁAĆ składamy za pomoc w organizacji festynu:

 • panu burmistrzowi Piotrowi Solloch (Urząd Miasta i Gminy)
 • panu prezesowi Teodorowi Pandel (Bank Spółdzielczy)
 • panu prezesowi Stefanowi Kowalczukowi (Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczenie”)
 • państwu Matuszek (Zakład Pogrzebowy)
 • panu prezesowi Malinowskiemu (CEMET S.A. Chrzanów)
 • NSZZ Solidarność Górażdże

 

 

Do grona sponsorów naszego festynu należą także:

 • p. Grosz (Peters)
 • p. Bużowicz (BEM)
 • p. Bielewicz (sklep)
 • p. Szewczyk (OTMĘTBUT)
 • firma NAGABA
 • SZPITALAK
 • STEEL
 • ROWER
 • p. Gucman
 • p. Warzecha (TRANSROW)
 • p. Łapszyńscy (ubezpieczenia)
 • p. Węgrzyn (apteka SELENIUM)
 • p. Roskosz
 • p. Tatura
 • p. Szoja (AGD)
 • p. Niewińscy (ADORNO)
 • p. Górscy (OMER POLSKA)
 • p. Górski
 • p. Serkis (SKLEP BOBAS)
 • p. Świstuń (APTEKA)
 • p. Gregor (KWIACIARNIA ORCHIDEA)
 • p. Weiser (sklep z upominkami)
 • p. Jamrozińska (JUBILER – pawilon)
 • p. Oniszczuk (SOLARIUM GRACJA)
 • p. Wingert (drzewka)
 • p. Konieczko
 • p. Przybyła (drzewka)
 • p. Dzięgielewska (sklep meblowy JUSTYNA)
 • p. Wojtaka (apteka „W Środku Miasta”)
 • p. Zielińscy (GROKAZ)
 • Centrum Meblowe w Krapkowicach

 

 

!!!BÓG ZAPŁAĆ!!!

 

Dochód z festynu wyniósł 6824 zł:

 • aukcja – 370 zł
 • kawa i napoje – 557 zł
 • kiełbaski i kaszanka – 410 zł
 • ciasto – 1036 zł
 • losy – 4803 zł
 • piwo – 734 zł
 • zapiekanki – 320 zł.

 

Autor artykułu: Piotr Witek

Zimowisko z parafii pw. Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie 08 – 13.02. 2010r. w Wambierzycach

Nasz wyjazd to przede wszystkim zabawa, konkursy, modlitwa, śpiew 
i wzajemne obcowanie z przyjaciółmi. Dzięki tym wszystkim elementom, udało nam się znakomicie zintegrować, co powodowało, że czas spędzony na Zimowisku upływał bardzo szybko i w niezapomnianej atmosferze. Nasi wychowawcy, jak również opiekunowie przygotowali dla nas wiele ciekawych atrakcji i zajęć, dzięki którym nie mieliśmy czasu na inne harce i swawole.

Nasze grupy:
W naszym Zimowisku brało udział 39 uczestników oraz 6 wychowawców. Dzieci
i młodzież byli w wieku od 7-16 lat. Wychowawcy podzieli nas na trzy grupy: 
„Lodowe misie”, „Płonące bałwany”, „Białe torpedy”. Grupy były 13-osobowe, 
dzięki czemu mogliśmy rywalizować między sobą w zabawny sposób. W czasie Zimowiska odbyło się wiele konkursów i zabaw: „Konkurs Piosenki Grupowej”, „Konkurs na najciekawsze LOGO grupowe”, „Konkurs na najciekawszą grupową Prezentację”, „Kalambury”, „Konkurs Piosenki Indywidualnej”, „Zawody sportowe”. Do wszystkich zabaw przygotowywali nas i przygrywali na gitarze i altówce wychowawcy. Kadra opiekunów zapragnęła także nauczyć nas walca – dzięki czemu jeden z wieczorów zmienił się naukę tańca towarzyskiego. Wszyscy uczestnicy Zimowiska, nie zapomną również dyskoteki, która odbyła się przy dźwiękach altówki...

Wambierzyce:
Nasza „ostoja spokoju” znajdowała się w Wambierzycach. W „Śląskim Jeruzalem” zachwyciły nas przede wszystkim: Bazylika Najświętszej Marii Panny, kaplice, kalwaria, ruchoma szopka oraz przepiękne widoki i krajobrazy. Oprócz pobytu
w Wambierzycach mieliśmy zorganizowane różne wycieczki: zjeżdżaliśmy na sankach
i nartach w Zieleńcu, zwiedziliśmy kopalnię węgla w Nowej Rudzie, bawiliśmy się
w Aqua Parku w Kudowie Zdrój, piekliśmy kiełbaski podczas zwiedzania mini ZOO
w Wambierzycach. Pewien bardzo miły Pan z sąsiedniej wioski zorganizował dla nas kulig. Mknęliśmy na saniach, podziwiając uroki i krajobrazy. Jednakże oprócz zabawy, poświęciliśmy również czas na modlitwę i sprawy duchowe: odwiedziliśmy Kaplicę Czaszek w Czermnej, Ojców Werbistów i Franciszkanów w Nysie oraz siostry różowe. Ksiądz proboszcz w rocznicę ukazania się Matki Bożej w Lourdes przygotował nadzwyczajny różaniec. Szliśmy pogrążeni w modlitewnej ciszy z zapalonymi świecami po szlaku wambierzyckiej Kalwarii. Każdy
z uczestników modlił się we własnych intencjach. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za wszystkie dobra, jakie nas spotkały podczas naszego wypoczynku. Uczestniczyliśmy również w dwóch Mszach Świętych, które odprawione zostały w bazylice i na których dane nam było poprowadzić śpiew.

Wrażenia:
Wszyscy uczestnicy, jak również opiekunowie byli bardzo zadowoleni z zimowiska. Podczas ostatniego wieczoru, kiedy zostało zadane pytanie:
„Kto chce zostać?” – wszyscy zaczęli krzyczeć: „ja!”. Dojechawszy do domu, nikt nie chciał wysiąść z autokaru. Wróciliśmy rozśpiewani, roztańczeni
i szczęśliwi, mając jednocześnie nadzieję na kolejny taki wyjazd.

Zapraszamy rónież do fotorelacji.


Koniec Oktawy Bożego Ciała. Koncert zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej

W miniony czwartek – 18 czerwca gościliśmy w naszej parafii zespół Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej, którego opiekunem jest polski misjonarz o. Roman Woźnica CMF. O godzinie 18.00 odprawiona została uroczysta msza święta z oprawą muzyczną w wykonaniu naszych gości
z Afryki. W czasie tej mszy po raz ostatni mieliśmy okazję uczestniczyć w procesji dookoła naszego kościoła, jako że 18 czerwca był ostatnim dniem Oktawy Bożego Ciała. W procesji tej wzięli udział także muzycy zespołu Claret Gospel. Po zakończeniu procesji, w kościele rozpoczął się koncert zespołu, który był ciekawą formą modlitwy, zgodnie z powiedzeniem „kto śpiewa ten podwójnie się modli”. Żywa, dynamiczna muzyka będąca efektem połączenia brzmienia afrykańskich instrumentów z pięknym śpiewem porwała zgromadzonych w kościele parafian. Wzrok przyciągały afrykańskie stroje,
w których występowali nasi goście. Ojciec Roman wraz z całym zespołem doskonale potrafili zintegrować ludzi i zachęcić ich do wspólnego przeżywania wykonywanej muzyki. Nie zabrakło niespodzianek, jedną z nich była możliwość wystąpienia wraz z zespołem. Nasi parafianie bardzo dobrze sobie poradzili z grą na oryginalnych afrykańskich instrumentach jak i tańcem będącym nieodłącznym elementem muzyki gospel. W przerwach pomiędzy pieśniami ojciec Roman opowiadał bardzo ciekawe historie związane z misjami w Afryce oraz zespołem, nad którym sprawuje opiekę. Prawie dwu i pół godzinne spotkanie z zespołem Claret Gospel zakończyło się błogosławieństwem oraz wspólną modlitwą w języku polskim i francuskim.

Zespół Claret Gospel w Polsce gości już po raz piąty. Muzycy występują na terenie kilku diecezji, m.in. gliwickiej, katowickiej,
bielsko – żywieckiej, wrocławskiej, świdnickiej jak i naszej – opolskiej, gdzie obecnie trwa się tournee zespołu, a koncert, który odbył się w naszym kościele był jedną z jego części.

Autor artykułu: Piotr Witek

Obchody 10-Lecia Parafii

Jubileusz 10-lecia naszej parafii był wyjątkową uroczystością. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy już w piątkowy wieczór koncertem odbywającym się w naszej świątyni. Wystąpiła Monika Gruszczyńska – doskonale znana i ceniona solistka Operetki Wrocławskiej. Przepiękne wykonania arii operetkowych były prawdziwą ucztą muzyczną dla przybyłych do kościoła parafian oraz gości.

W niedzielę – pierwszy dzień Zielonych Świątek o godzinie 11:00 odprawiona została uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ksiądz infułat Kazimierz Dola – były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. O godzinie 14:00 w kościele odbyło się ostatnie nabożeństwo majowe w tym roku, wspólnej modlitwie towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna zespołu „Radość” z Makowic. Po nabożeństwie rozpoczął się tegoroczny festyn odpustowy. Miejscem imprezy był plac przed domem parafialnym. Występ wyżej wspomnianego zespołu „Radość” był pierwszym punktem programowym festynu. Inni wykonawcy, jakich mogliśmy podziwiać i słuchać to ceniona w naszym kraju i poza jego granicami Orkiestra Dęta 
z Cementowni „Górażdże” a także „Lucek Czerny Ślązok wierny” z Radia Piekary. Orkiestra dęta zagrała wiele popularnych melodii, wśród których znalazły się standardy jazzowe, natomiast Lucek Czerny rozbawiał publiczność śląskim humorem i muzyką. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Mikron”, który zabawiał przybyłych gości do późnych godzin wieczornych. Przelotne opady deszczu nie wystraszyły wszystkich chętnych
do tańca – pomimo niepogody parkiet był zapełniony tańczącymi parami. Dodatkową atrakcją festynu była loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower stacjonarny ufundowany przez burmistrza Krapkowic. Każdy, kto zdecydował się na zakup losu miał zagwarantowaną nagrodę – zgodnie z hasłem „każdy los wygrywa”. Nie zabrakło także rozmaitych przysmaków (kiełbasa i krupniok z grilla, ciasta ) oraz napojów (kawa, herbata, piwo, soki). 
Cały dochód z imprezy przeznaczony został na zakup krzeseł do dużej sali w Domu Parafialnym.


Historia budowy kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach - Otmęcie

Otmęt stanowi obecnie dzielnicę miasta Krapkowice, położonego nad rzeką Odrą, 20 km na południe od miasta wojewódzkiego Opola.

W tym miejscu krzyżowały się szlaki handlowe z nad Bałtyku do Imperium Rzymskiego (szlak bursztynowy) oraz ze wschodu na zachód i dla tego Otmęt należy do najstarszych osad na Śląsku.

Najstarszy dokument o istnieniu parafii i kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wskazuje na rok 1223. Przypuszcza się, że w XIII w. okoliczne zamki w rejonie były w posiadaniu zakonu templariuszy. Przez wiele wieków (do 1810 r.) patronat nad kościołem otmęckim sprawowali O.O. cystersi z Jemielnicy. Został on zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie z zamkiem, który należał przez długi okres czasu do rodu Szeligów i Strzałów. Do dnia dzisiejszego wieża kościelna jest dawną wieżą zamkową.

Znacznym przeobrażeniom demograficzno-przestrzennym zaczął ulegać Otmęt dopiero w drugiej połowie XX w. Z około 3000 osady wiejskiej, na skutek ogromnego napływu ludności ze wszystkich zakątków Polski do nowopowstałych zakładów obuwniczych „Bata” oraz zakładów cementowo-wapienniczych „Górażdże”, rozrósł się w stosunkowo krótkim czasie w potężną aglomerację miejską liczącą obecnie ponad 12000 mieszkańców.

Owemu procesowi przemian demograficznych przypatrywał się bacznie ówczesny proboszcz parafii Otmęt ks. prałat Franciszek Dusza,
nie ukrywając niepokoju związanego z pojawiającymi się zagrożeniami, zwłaszcza w dziedzinie religijno-moralnej, towarzyszącymi owym przemianom. Wielu ludzi, wyrwanych nagle ze swego środowiska rodzinnego o niejednokrotnie krańcowo różnej tradycji i kulturze w stosunku do zastanej – śląskiej,
nie potrafiło przez wiele lat zidentyfikować własnej tożsamości w nowej rzeczywistości. Ujawniło się to między innymi w zawieszeniu przez nich, przynajmniej częściowym, praktyk religijnych. Chcąc zaradzić, w miarę swoich możliwości, powstałym problemom i objąć troskliwą opieką duszpasterską wszystkich parafian, a zwłaszcza mieszkańców nowopowstałych osiedli (os. XXX-Lecia PRL i os. Sady) ks. prałat Franciszek Dusza zdecydował się wystosować do władz zarówno kościelnych jak i państwowych prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie nowej parafii i arazem budowę nowego kościoła. Ks. Bp Jan Wieczorek w imieniu Kurii Biskupiej w Opolu poparł ową prośbę wystosowując 31.01.1986 r. podanie do Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Opolu, powołując się na Zarządzenie nr 47 Prezesa rady Ministrów – paragrafy 4 i 5, by zarezerwowano teren pod budowę zespołu sakralnego (kościół, dom katechetyczny, plebania) na osiedlu Sady w Krapkowicach-Otmęcie.

Odpowiedź władz wojewódzkich była jednak negatywna. Pogarszający się ponadto stan zdrowia podeszłego już w latach ks. Prałata spowodował, iż pierwotne zamierzenia parafialne nie doczekały się realizacji.

Podjął je na nowo kolejny ks. proboszcz parafii otmęt – ks. Józef Mrocheń – w 1991 r. Tym razem uzyskano zgodę władz państwowych
i wydano 05.02.1992 r. wskazania lokacyjne, jednakże na bardzo niedogodnym terenie, odsuniętym daleko poza obręb otmęckich osiedli mieszkaniowych.

Następna zmiana na stanowisku proboszcza w parafii Otmęt doprowadziła do tego, iż ponownie starania budowlane zostały zaprzepaszczone.

Kolejny proboszcz – ks. Andrzej kałuża, przyjrzawszy się uważnie zastanym miejscowym uwarunkowaniom duszpasterskim, doszedł
do przekonania, iż mimo znacznie obniżającej się stopie życiowej w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, nalezy koniecznie przystąpić do budowy świątyni i utworzenia nowej parafii w Krapkowicach. Znalazł w tym względzie poparcie miejscowej rady Duszpasterskiej. należało bowiem za wszelką zenę ściślej związać z kościołem mieszkańców osiedli – najbardziej narażonych na negatywny wpływ ostatnich przemian polityczno-gospodarczych
w Polsce.

Po zwróceniu się publicznie do parafian o zrozumienie problemu ks. proboszcz wystosował prośbę do Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach o wydanie zezwolenia na budowę kaplicy (o pow. całkowitej do 600 m2) na osiedlu Sady w Otmęcie i tym samym o podanie wskazań lokacyjnych. Spotkał się ze zrozumieniem i życzliwością władz miejscowych, dzięki czemu już 1.7.1995 r. wydano odpowiednią decyzję i ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanego obiektu sakralnego. Po wykupieniu gruntu, uzbrojonego kilkanaście lat wcześniej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Krapkowicach, o powierzchni 32 ha, i wykonaniu przez architekta – inż. Józefa Nossola projektu budowy kaplicy przystąpiono do zorganizowania składu osobowego Komitetu Budowy.

W czerwcu 1996 r. rozpoczęły się prace przy robieniu wykopów pod fundamenty. Okazało się, iż wielu ludzi, nawet spoza parafii nad podziw wykazało zainteresowanie i chęć współpracy w realizacji owego przedsięwzięcia, przychodząc z pomocą zarówno finansową jak i fizyczną...