Sakrament Kapłaństwa

Jest to sakrament, z którego korzystają mężczyźni, którzy pragną powierzyć swe życie Bogu i ukończyli Wyższe Seminarium Duchowne. Mężczyźni, którzy przyjmują ten sakrament otrzymują łaskę udzielania innych sakramentów innym, są namiestnikami Boga na Ziemi i mają prowadzić do uświęcania innych dusz. Święcenia sakramentalne posiadają trzy stopnie:

  • diakonat,
  • prezbiterat,
  • biskupstwo, które określa się jako pełnia kapłaństwa.

Kandydat do kapłaństwa musi być bezżenny; przyjmuje święcenia diakonatu co najmniej 6 miesięcy przed święceniami prezbiteratu. Diakonat upoważnia do udzielania uroczystego chrztu, błogosławienia małżeństw, prowadzenia pogrzebu, głoszenia kazań i asystowania celebrującemu kapłanowi. Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie eucharystii, sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych. Biskupi udzielają bierzmowania oraz sakramentu święceń. Człowiek, który wyrzeka się pełnienia funkcji prezbitera i sprowadzony jest do pełnienia świeckiej roli w sytuacji krytycznej (śmierci) jest zobowiązany rozgrzeszyć umierającego.

Autor artykułu: Jagoda Widziak