Sakrament Bierzmowania

Ten sakrament świadczy o umocnieniu wiary, przyjmującego go kandydata. Bierzmowany przyjmuje Ducha Świętego, który ma mu odtąd towarzyszyć na dalszej drodze życia. Zwyczajnym szafarzem tego sakramentu jest biskup, nadzwyczajnym szafarzem jest ksiądz ,który posiada zgodę biskupa. W krytycznych przypadkach sakramentu może udzielić ksiądz proboszcz lub każdy ksiądz zgodnie z kanonem 883 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Ważna na tym miejscu jest obecność świadka ,który świadczy o umocnieniu wiary bierzmowanego, kładąc swoją prawą dłoń na jego prawym ramieniu. Bierzmowanie odbywa się poprzez nakreślenie znaku krzyża olejem krzyżma i wypowiedzeniu formuły: „nowe imię bierzmowanego, przyjmij znamię daru Ducha Świętego!”

Autor artykułu: Jagoda Widziak


Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania w Parafii p.w. Ducha Świętego w Krapkowicach - Otmęcie

Eucharystia:

  • niedzielna
  • pierwszy piątek miesiąca

Spotkania w grupach:

  • Poniedziałek 16:30 lub Piątek 19:00