Uroczystość Bożego Ciała

Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, obchodzona w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, połączona z procesją do czterech ołtarzy. Powstanie święta Bożego Ciała związane jest z pobożnością okresu średniowiecza, wyrażającą się w pragnieniu oglądania konsekrowanej hostii i kielicha w czasie Mszy Św. Celem uroczystości Bożego Ciała jest uczczenie pamięci ustanowienia Eucharystii przez Pana Jezusa
w czasie Ostatniej Wieczerzy, publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii oraz uproszenie błogosławieństwa dla wiernych.

Obchód uroczystości polega na uczestnictwie w liturgii mszalnej, a następnie udziale w procesji do czterech ołtarzy zbudowanych przez wiernych na terenie miejscowości. Trasa, którą idzie procesja Bożego Ciała jest dekorowana kwiatami oraz świętymi obrazami i symbolami w oknach okolicznych domów. Ponieważ Eucharystia jest sakramentem jedności Kościoła, w uroczystości Bożego Ciała powinna brać udział cała społeczność wiernych danej miejscowości. Procesja z Chrystusem w Eucharystii ukazuje, że Kościół jest ludem pielgrzymującym, a przewodnikiem w tej drodze i pokarmem
dla wierzących jest Chrystus obecny w Ewangelii i pod postacią chleba. Fragmenty Ewangelii cytowane przy czterech ołtarzach posiadają ścisły związek
z Eucharystią i wskazują, że jest ona: ofiarą (Mt 26,17-19.26-29 – ustanowienie Eucharystii), pokarmem duszy (Mk 8,1-9 – cudowne rozmnożenie chleba), zadatkiem życia wiecznego (Łk 24,13-16.28-35 – rozpoznanie Chrystusa zmartwychwstałego przy łamaniu chleba w Emaus), sakramentem jedności Kościoła (J 17,20-26 – modlitwa arcykapłańska Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy).

Przy każdym ołtarzu śpiewa się tzw. suplikacje,
czyli błagania o pokój, urodzaje i bezpieczeństwo dla całego Ludu Bożego, a prowadzący kapłan udziela błogosławieństwa. Obchód uroczystości kończy błogosławieństwo udzielane przez kapłana przy ostatnim, czwartym ołtarzu.

Autor artykułu: Piotr Witek