2015.09.19 - XI Zjazd Misyjny Dzieci w Nysie fot. ks. Krzysztof Wojnarowski